Arthaviniścayasūtram

27. Aśītiḥ Anuvyañjanāni

Katamāny-aśīty-anuvyañjanāni?

 1. Tāmra-nakhāś-ca Buddhā Bhagavantaḥ |
 2. snigdha-nakhāś-ca |
 3. tuṅga-nakhāś-ca |
 4. tulya-pāṇirekhāś-ca |
 5. vṛttāṅgulayaś-ca |
 6. citāṅgulayaś-ca |
 7. anupūrvāṅgulayaś-ca |
 8. gūḍha-śirāś-ca |
 9. nirgranthi-śirāś-ca |
 10. gūḍha-gulphāś-ca |
 11. avisama-padāś-ca
 12. siṁha-vikrānta-gāminaś-ca |
 13. nāga-vikrānta-gāminaś-ca |
 14. haṁsa-vikrānta-gāminaś-ca |
 15. vṛṣabha-vikrānta-gāminaś-ca |
 16. pradakṣiṇa-gāminaś-ca |
 17. cāru-gāminaś-ca |
 18. avakra-gātrāś-ca |
 19. vṛtta-gātrāś-ca |
 20. mṛṣṭa-gātrāś-ca |
 21. anupūrva-gātrāś-ca |
 22. pṛthu-cāru-jānu-maṇḍalāś-ca |
 23. paripūrṇa-vyañjanāś-ca |
 24. sama-kramāś-ca |
 25. śuci-gātrāś-ca |
 26. mṛdu-gātrāś-ca |
 27. viśuddha-gātrāś-ca |
 28. adīna-gātrāś-ca |
 29. utsada-gātrāś-ca |
 30. susaṁhata-gātrāś-ca |
 31. suvibhaktāṅga-pratyaṅgāś-ca |
 32. vitimira-śuddha-lokāś-ca |
 33. vṛtta-kukṣayaś-ca |
 34. mṛṣṭa-kukṣayaś-ca |
 35. abhugna-kukṣayaś-ca |
 36. kṣāmodarāś-ca |
 37. gambhīra-nābhayaś-ca |
 38. pradakṣiṇāvarta-nābhayaś-ca |
 39. samanta-prāsādikāś-ca |
 40. śuci-samācārāś-ca |
 41. vyapagata-tilakāla-gātrāś-ca |
 42. tūla-sadṛśa-sukāmāra-pāṇayaś-ca |
 43. snigdha-pāṇi-lekhāś-ca |
 44. gambhīra-pāṇi-lekhāś-ca |
 45. āyata-pāṇi-lekhāś-ca |
 46. nātyāyata-vadanāś-ca |
 47. bimba-pratibimba-darśanāś-ca |
 48. mṛdu-jihvāś-ca |
 49. (tanu-jihvāś-ca) |
 50. tāmra-jihvāś-ca
 51. gaja-garjita-jīmūta-ghoṣāś-ca |
 52. madhura-cāru-mañju-ghoṣāś-ca |
 53. vṛtta-daṁṣṭrāś-ca |
 54. tīkṣṇa-daṁṣṭrāś-ca |
 55. sama-daṁṣṭrāś-ca |
 56. anupūrva-daṁṣṭrāś-ca |
 57. uttuṅga-nāsāś-ca |
 58. śuci-nāsāś-ca |
 59. viśāla-nayanāś-ca |
 60. āyata-nayanāś-ca |
 61. cita-pakṣma-gaṇāś-ca |
 62. nīlotpaladala-nayanāś-ca |
 63. pṛthāyata-vakṣasāś-ca |
 64. āyata-bhruvaś-ca |
 65. ślakṣṇa-bhruvaś-ca |
 66. sama-roma-bhruvaś-ca |
 67. snigdha-bhruvaś-ca |
 68. pīnāyata-karṇāś-ca |
 69. sama-karṇāś-ca |
 70. anupahata-karṇendriyāś-ca |
 71. supariṇata-lalāṭāś-ca |
 72. (pṛthu-lalāṭāś-ca) |
 73. suparipūrṇottamāṅgāś-ca |
 74. bhramara-sadṛśa-keśāś-ca |
 75. vṛtta-keśāś-ca |
 76. śukma-keśāś-ca |
 77. asaṁhata-keśāś-ca |
 78. aparuṣa-keśāś-ca |
 79. surabhi-keśāś-ca |
 80. śrīvatsa-svastika-nandyāvarta-cakra-vajra-padma-matsy-ādi-:

lāñchana-pāṇi-pāda-talāś-ca Buddhā Bhagavanto bhavanti ||

Imāny-aśītir-anuvyañjanāni ||

Conclusion

Yad-uktaṁ Bhagavatā:

“Dharmaṁ vo bhikṣavo deśayiṣyāmi ādau kalyāṇaṁ madhye kalyāṇaṁ paryavasāne kalyāṇaṁ | svarthaṁ savyañjanam | kevalaṁ paripurṇaṁ parisuddhaṁ paryavadātaṁ brahmacaryaṁ saṁprakāśayiṣye | yad-uta, Artha-Viniścayaṁ nāma Dharma-paryāyam.”-iti

Me yad-uktam-idaṁ tat-pratyuktam:

“Etāni vo bhikṣavo ’raṇyāyatanāni vṛkṣa-mūlāni śūnyāgārāṇi | parvata-kandara-giriguhā-palāla-puñjāni | abhyavakāśa-śmaśāna-vana-prastha-pantāni | śayanāsanāni adhyāvasat ||

Dhyāyat, bhikṣavo, mā pramādyat | mā paścād-vipratisāriṇo bhaviṣyatha.”

Idam-anuśāsanam ||

Asmin khalu punar-Dharma-paryāye bhāṣyamāṇe pañcānāṁ bhikṣu-śatānām-anupādāyāsravebhyaś-cittāni vimuktāni ||

Idam-avocad Bhagavān | āttamanāste bhikṣavaḥ sā ca sarvāvatī parṣat | sadeva-mānuṣāsura-gandharvaś-ca loko | Bhagavato bhāṣitam-abhyanandann-iti ||

Artha-Viniścaya-Dharma-Paryāyaḥ Samāptaḥ

Ye dharmā hetu-prabhavā, hetus-teṣāṃ Tathāgato hyavadat | Teṣāṁ ca yo nirodha—evaṁ-vādī mahā-śramaṇaḥ ||

Likhitam-Idaṁ Samvat 319 Caitra Śukla 9