Arthaviniścayasūtram

8. Catvāri Dhyānāni

Tatra bhikṣavaḥ katamāni catvāri dhyānāni?

  1. Iha bhikṣavo bhikṣuḥ viviktaṁ kāmaiḥ | viviktaṁ pāpakair-akuśalair-dharmaiḥ | savitarkaṁ savicāraṁ, vivekajaṁ prīti-sukhaṁ | prathamaṁ dhyānam-upasaṁpadya viharati ||
  2. Sa vitarka-vicārāṇāṁ vyupaśamād | adhyātma-saṁprasādāc-cetasa ekotī-bhāvād | avitarkam-avicāraṁ samādhijaṁ prīti-sukhaṁ | dvitīyaṁ dhyānam-upasaṁpadya viharati ||
  3. Sa prīter-virāgād-upekṣako viharati | smṛtaḥ saṁprajānan sukhaṁ ca kāyena pratisaṁvedayati | yat-tad-āryā ācakṣate Upekṣakaḥ smṛtimān sukha-vihārīti | tṛtīyaṁ dhyānam-upasaṁpadya viharati ||
  4. Sa sukhasya ca prahāṇāt duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam-eva ca saumanasya-daurmanasyayor-astaṅgamād | aduḥkhāsukham-upekṣā-smṛti-pariśuddhaṁ | caturthaṁ dhyānam-upasaṁpadya viharati ||

Imāni bhikṣavaś-catvāri dhyānāni ||