Arthaviniścayasūtram

9. Catasra Ārūpya-Samāpattayaḥ

Tatra bhikṣavaḥ katamāś-catasra ārūpya-samāpattayaḥ?

  1. Iha bhikṣavo bhikṣuḥ sarvaśo rūpa-saṁjñānāṁ samatikramāt | praṭigha-saṁjñānām-astāṅgamān-nānātva-saṁjñānām-amanasikārād-anantam-ākāśam-ity-ākāśānantyāyatanam-upasaṁpadya viharati ||
  2. Sarvaśo ākāśānantyāyatanaṁ samatikramyānantaṁ vijñānam-iti vijñānānantyāyatanam-upasaṁpadya viharati ||
  3. Sarvaśo vijñānānantyāyatanaṁ samatikramya nāsti kiñcid-iti | ākiñcanyāyatanam-upasaṁpadya viharati ||
  4. Sarvaśo ākiñcanyāyatanaṁ samatikramya | naiva-saṁjñā-nāsaṁjñāyatanam-upasaṁpadya viharati ||

Imā bhikṣava ucyante catasra ārūpya-samāpattayaḥ ||