Divyāvadānam

34. dānādhikaraṇamahāyānasūtram

evaṃ mayā śrutam |
ekasmin samaye bhagavāñchrāvastyāṃ viahrati jetavane ’nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham |
tatra bhagavān bhikṣūnāmantrayate sma—saptagtriṃśatā bhikṣava ākāraiḥ paṇḍito dānaṃ dadāti |
kāle dānaṃ dadāti tathāgatānujñātam |
kalpitaṃ dānaṃ dadāti trivastupariśuddham |
satkutya dānaṃ dadāti sarvadoṣavikṣepavi­gamārtham |
svahastena dānaṃ dadātyasārāt­kāyātsāra­saṃg­rahārtham |
skandhaṃ dānaṃ dadāti mahāt­yāgabhogavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
varṇasampannaṃ dānaṃ dadāti prāsādikavipākaprati­saṃ­vartanīyam |
gandhasampannaṃ dānaṃ dadāti gandhavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
rasasampannaṃ dānaṃ dadāti rasarasāgravyañjanavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
praṇītaṃ dānaṃ dadāti praṇītabhogavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
vipulaṃ dānaṃ dadāti vipula­bhogavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
annadānaṃ dadāti kṣuttarṣavicchedavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
pānadānaṃ dadāti sarvatra jātiṣu tṛḍvicchedavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
vastradānaṃ dadāti praṇītavastrabhogavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
pratiśrayaṃ dānaṃ dadāti harmya­kūṭā­gāraprāsāda­bhavana­vimānodyānārāmaviśeṣavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
śayyādānaṃ dadātyuccakulabhogavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
yānaṃ dānaṃ dadāti ṛddhi­pāda­vipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
bhaiṣajyadānaṃ dadāti ajarā­mara­ṇaviśoka­saṃk­liṣṭanirodhanivāṇavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
dharmadānaṃ dadāti jātis­marapratilābha­saṃ­vartanīyam |
puṣpadānaṃ dadāti bodhyaṅ­gapuṣpavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
mālyadānaṃ dadāti rāgadveṣamohaviśuddhavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
gandhadānaṃ dadāti divyagandhasukhopa­patti­vipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
dhūpadānaṃ dadāti saṃk­leśadaurgandhaprahāṇa­vipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
chatradānaṃ dadāti dharma­iśvaryādhipatyavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
ghaṇṭādānaṃ dadāti manoj­ñas­varavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
vādyadānaṃ dadāti brahmas­varanirghoṣavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
paṭṭadānaṃ dadāti deva­manuṣyābhiṣ­eka­paṭṭabandhavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
tathāagatacaityeṣu tathāgatabimbeṣu ca sugandhodakasnānaṃ dānaṃ dadāti dvātriṃ­śan­mahā­puruṣalakṣaṇāśītyanuvyañjanavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
sūtradānaṃ dadāti sarvatra jātiṣūtpasyatā grāhyakuleṣūpapadya samantaprāsādikavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
pañcasāradānaṃ dadāti sarvatra jātiṣu mahā­bala­vipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
maitryātmakadānaṃ dadāti vyāpādaprahāṇa­vipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
karuṇāśritadānaṃ dadāti mahā­sukhavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
muditāśritadānaṃ dadāti sarvathā mudit­ānanda­vipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
upekṣāśritaṃ dānaṃ dadāti aratiprahāṇa­vipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
vicitropacitraṃ dānaṃ dadāti nānā­bahu­vidhavicitropabhogavipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
sarvārthaparityāgaṃ dānaṃ dadāti anuttara­samyaksam­bodhi­vipākapratilābha­saṃ­vartanīyam |
ebhirbhikṣavaḥ saptatriṃśatprakāraiḥ paṇḍito dānaṃ dadāti |
|
idamavocadbhagavān |
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan |
|
iti śrīdivyāvadāne dānādhikaraṇa­mahā­yāna­sūtraṃ samāptam |
|