Alpadevatāsūtra

evaṃ mayā śrutam ekasmiṃ samaye bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati sma jetavane anāthapiṇḍadasyārāme athānyatamā devatā atikrāntavarṇā atikrāntāyāṃ rātryāṃ yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇā apīdānīṃ tasyā devatāyā varṇānubhāvena sarvaṃ jetavanaṃ udāreṇāvabhāsena sphuṭam abhūt | ekānte niṣaṇṇā sā devatā tasyāṃ velāyāṃ gāthām abhāṣata ||

kiṃśīlāḥ kiṃsamācārāḥ ke guṇāḥ kena karmaṇā |
ke .e .ihādi .. prājñāḥ ke janā svargagāminaḥ

tasyā śāstā vyākārṣī devatā .. .. .. .. ..
śrūyatāṃ devate mahyaṃ ye janā svargagāminaḥ

prāṇātipātād viratā suśīlāḥ saṃyame ratāḥ
yena hiṃsanti bhūtāni te janāḥ svargagāminaḥ