Āryānityatāsūtra

om namaḥ sarvajñāya

evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane ’nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārddhaṃ trayodaśabhirbhikṣuśataiḥ | tatra khalu bhagavān bhikṣūnāmantrayate sma:

anityā bhikṣavaḥ sarvasaṃskārā adhruvā anāsvāsikā vipariṇāmadharmāṇaḥ | yadyāvat bhikṣavaḥ sarvebhyaḥ saṃskārebhyo ’laṃ nirvartitumalaṃ viraktamalaṃ vimoktum | sarveṣāṃ sattvānāṃ sarveṣāṃ bhūtānāṃ sarveṣāṃ prāṇināṃ āmaraṇānta hi jīvita maraṇa paryavasānaṃ nāsti jātasyāmaraṇam |

yepi te bhikṣavo gṛhapatayo mahāśālakulā brāhmaṇa mahāśālakulākṣatriya mahāśālakulā āśāṃ mahādhano mahābhogāḥ prabhūta­maṇi­māṇikya­muktā­vaiduryaśaṃ­kha­śilāpravā­lajātarūpa­raja­tavikaraṇāḥ prabhūta­dhanadhānyakoṣakoṣṭhā­gāra­sannicayāḥ prabhūtadāsīdāsakarmakara paurūṣeyo prabhūta­mitrāmātyajñātisālohitāsteṣāmapi maraṇāntaṃ jīvitamaraṇaṃparyavasānaṃ nāsti jātasyāmaraṇaṃ |

yepi te bhikṣavaḥ rājānaḥ kṣatriyāśca murddhābhiṣiktā jānapadai śvaryasthāma­vīrya­manuprāptā mahāntaṃ pṛthvī­maṇḍala­mabhinirjityā vasanti | teṣāmapi maraṇāntaṃ hi jīvitaṃ maraṇaparyavasānaṃ nāsti jātasyāmaraṇaṃ |

yepi te bhikṣavaḥ ṛṣayo vānaprasthāḥ pramukta phalāhārāḥ prabhūktaphala bhojinaḥ pramukta phalena yāpanti teṣāmapi maraṇāntaṃ hi jīvita maraṇaparyavasānaṃ nāsti jātasyāmaraṇaṃ |

yepi te bhikṣavaḥ kāmāvacāradevāścātur­mahā­rājikādevāstrayāstriśāṃ­devānāmāstuṣitādevānirmāṇaratayodevāḥ paranirmitavaśavartinodevāsteṣāmapi maraṇāntaṃ hi jīvitaṃ maraṇa paryavasānaṃ nāsti jātasyāmaraṇaṃ |

yepi te bhikṣavo rūpiṇo devāḥ prathamadhyānalābhino brahmakāyikā brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ dvitīya dhyānalābhina parītābhā apramāṇābhā ābhāśvarā stṛtīyadhyāna lābhinaḥparītaśubhā apramāṇaśubhā śubhakṛtsnā caturthadhyāna lābhinonabhrakā puṇyaprasavā bṛhatphalā avṛhā atapā sudṛśāḥ sudarśanā akaniṣṭhāścadevāsteṣāmapi maraṇāntaṃ hi jīvitaṃ maraṇaṃ paryavasānaṃ nāsti jātasyāmaraṇaṃ |

yepi te bhikṣavaḥ ārūpiṇodevā ākāśānantaāyatanopagā vijñānantyāyatanopagā ākiṃcanyāyatanopagā naiva­saṃj­ñānā­saṃj­ñā­yata­nopagāśca devāsteṣāmapi maraṇāntahi jīvita maraṇaṃ paryavasāna nāsti jātasyāmaraṇa | traidhātukamidaṃ |

yepi te bhikṣavo ’rhantaḥ kṣīṇāsravā kṛtakṛtyāḥ kṛtakaraṇīyā apahṛtabhārā anuprāptatvākāthā parikṣīṇabhavasaṃyojanaḥ samyagājñāsuvimuktacittāḥ sarvacetovaśipa­rama­pāramitāprāptāsteṣāmapi kāyanikṣepaṇadharmāḥ |

yepi te bhikṣavaḥ pratyekabuddhā khaḍga viṣāṇakalpā ekamātmāna damayanti ekamātmāna śamayati ekamātmāt­mānaṃ­pari­nirvāyanti teṣāmapi ’yaṃkāyonikṣepaṇadharmaḥ |

yepi te bhikṣavastathāgatā arhantaḥ samyak saṃ­buddhā­daśavalavalinaḥudārārṣamāḥ­samyak siṃ­hanādanādineścaturvaiśāradya­dharmā­rohaṇa vaiśāradyaṃ | sarva­dharma­deśanāvaiśāradyaṃ nirvāṇamārgavatāraṇavaiśāradyaṃ āśravajñāna prahāṇāvaiśāradyaṃ | viśadādṛḍhanārāyaṇa­saṃ­hatakāyāsteṣāmapya­yaṃ­kāyonikṣepaṇa dharmaḥ | tadyathāpi nāma bhikṣavaḥ kumbhakārakṛtāni bhāṇḍāniśrāmānivāpakvāni va bhedanaparyantāni bhedana paryavasānānyevameva bhikṣavaḥ sarveṣāṃ sattvānāṃ sarveṣāṃ bhūtānāṃ prāṇināṃ āmaraṇāntaṃ hi jīvita maraṇaparyavasānaṃ nāsti jātasyāmaraṇaṃ | īdamavocadbhagavānnidamukto sugato hyathā parovāca śāstā |

anityāvata saṃskārā utpāda vyayadhārmiṇaḥ |
utpādyahinirūdhyante teṣāṃvyapaśamaḥsukhaṃ ||

yathā hi kumbhakāreṇa muttikābhājanaṃ kṛtaṃ |
sarva bhedana paryantaṃ sattvānāṃjīvitaṃtathā ||

yathāphalānāṃ pakvānāṃ­śaśvatpatanatobhayaṃ |
tathā saṃskārajāḥ satvā nityaṃ maraṇato bhayaṃ ||

sarvekṣayāntā nicayāḥ patanāntāḥ samucchrayāḥ |
saṃyogāśca viyogāntā maraṇāntahi jīvitam ||

idamavocad bhagavānāttamanāste ca bhikṣavaḥ sā ca parṣadobhagavato bhāṣitamabhyanandan |

ityāryānityatā sūtraṃsamāptaṃ ||