Ādisūtra

pratītyasamutpādasya vo bhikṣava ādiñ ca deśayiṣye vibhaṅgañ ca | tac chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye |

pratītyasamutpādasyādiḥ katamaḥ | yad utāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate | yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ pūrvavad yāvat samudayo bhavati | ayam ucyate pratītyasamutpādasyādiḥ |

vibhaṅgaḥ katamaḥ |

avidyāpratyayāḥ saṃskārā ity avidyā katamā | yat tat pūrvānte ajñānam aparānte ajñānaṃ pūrvāntāparānte ajñānam adhyātme ajñānaṃ bahirdhā ajñānam adhyātmabahirdhā ajñānaṃ karmaṇy ajñānaṃ vipāke ajñānaṃ buddhe ajñānaṃ dharme ajñānaṃ saṃghe ajñānaṃ duḥkhe ajñānaṃ samudaye nirodhe mārge ajñānaṃ hetāv ajñānaṃ hetusamutpanneṣu dharmeṣv ajñānaṃ kuśalākuśaleṣu sāvadyānavadyeṣu sevitavyāsevitavyeṣu hīnapraṇīteṣu kṛṣṇaśukleṣu pratibhāgapratītyasamutpanneṣu dharmeṣv ajñānam | ṣaṭsu vā punaḥ sparśāyataneṣu yathābhūtam asaṃprativedha iti | yatra tatrājñānam adarśanam anabhisamayas tamaḥ saṃmoho avidyānuśayaḥ | ayam ucyate avidyā |

avidyāpratyayāḥ saṃskārā iti saṃskārāḥ katame | trayaḥ saṃskārāḥ | kāyasaṃskāro vāksaṃskāro manaḥsaṃskāraḥ |

saṃskārapratyayaṃ vijñānam iti viāna katarat | ṣaḍ vijñānakāyāḥ | cakṣur vijñānaṃ śrotraghrāṇajihvākāyamano vijñānam |

vijñānapratyayaṃ nāmarūpam iti nāmarūpaṃ katarat | catvāro ’rūpiṇaḥ skandhāḥ / vedanāskandhaḥ saṃjñāskandhaḥ saṃskāraskandho vijñānaskandhaḥ | rūpaskandhaḥ katarat | yat kiñcid rūpaṃ sarvaṃ tac catvāri mahābhūtāni | catvāri ca mahābhūtāny upādāya itīdaṃ ca rūpaṃ | pūrvakaṃ ca nāma | tad ubhayaṃ nāmarūpam | ity ucyate nāmarūpam |

nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam iti ṣaḍāyatanaṃ katarat | ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni | cakṣur ādhyātmikam āyatanaṃ śrotraghrāṇajihvākāyamana ādhyātmikam āyatanam |

ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa iti sparśaḥ katamaḥ | ṣaṭ sparśakāyāḥ | cakṣuḥ saṃsparśaḥ | śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśaḥ |

sparśapratyayā vedaneti vedanā katamā | tisro vedanāḥ | sukhā vedanā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca |

vedanāpratyayā tṛṣṇeti tṛṣṇā katamā | tisras tṛṣṇāḥ | kāmatṛṣṇā rūpatṛṣṇā ārūpyatṛṣṇā |

tṛṣṇāpratyayam upādānam iti upādānaṃ katarat | catvāry upādānāni | kāmopādānaṃ dṛṣṭyupādānaṃ śīlavratopādānam ātmopādānaṃ ca |

upādānapratyayo bhava iti bhavaḥ katamaḥ | trayo bhavāḥ | kāmabhavo rūpabhava ārūpyabhavaḥ |

bhavapratyayā jātir iti jātiḥ katamā | yā teṣāṃ teṣāṃ satvānāṃ tasmin tasmin satvanikāye jātiḥ sañjātir avakrāntir abhinirvṛttiḥ prādurbhāvaḥ skandhapratilābho dhātupratilābha āyatanapratilābho jīvitendriyasya prādurbhāvaḥ | iyam ucyate jātiḥ |

jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti jarā katamā | yat tat khālityaṃ pālityaṃ valipracuratā jīrṇatā bhagnatā kubjagopānasīvaṅkatā khurukhurupraśvāsakāyatā purataḥ prāgbhārakāyatā daṇḍaviṣṭaṃbhanatā tilakāḍaracitagātratā dhandhatvaṃ hāniḥ parihāṇir indriyāṇāṃ paripākaḥ paribhedaḥ saṃskārāṇāṃ purāṇībhāvo jarjarībhāvaḥ | iyam ucyate jarā |

maraṇaṃ katarat | yat teṣāṃ teṣāṃ satvānāṃ tasmāt tasmāt satvanikāyāc cyutiś cyavanaṃ bhedo ’ntarhāṇir āyuṣo hānir uṣmaṇo hānir jīvitasya nirodhaḥ skandhānāṃ nikṣepaṇaṃ maraṇaṃ kālakriyā | idam ucyate maraṇam | itīdañ ca maraṇam | pūrvikā ca jarā | tad ubhayaṃ jarāmaraṇam ity ucyate |

ayam ucyate pratītyasamut­pāda­vibhaṅgaḥ |

pratītyasamutpādasya vo ādiñ ca deśayiṣye vibhaṅgañ ca iti me yad uktam idaṃ tat pratyuktam ||