Ekottarikāgama 5

tadyathā udakapātrī haridrayā vā maṣiṇā vā saṃsṛṣṭā syād āvilīkṛtā | tatra cakṣuṣmān puruṣaḥ svaṃ mukhanimittaṃ pratyavekṣamāṇo na paśyet | tat kasya hetor | āvilatvād udakapātryāḥ |

evam eva sa bata āvilena cittena ātmārthaṃ vā jñāsyati parārthaṃ vā ubhayārthavā uttaraṃ vā manuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā jñāsyati vā drakṣyati vā nedaṃ sthānaṃ vidyate | tat kasya hetor | āvilatvāc cittasya |

tasmāt tarhy evaśikṣitavyaṃ yan na naḥ cittaṃ mithyāduṣpraṇihitaṃ bhaviṣyaty evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyaṃ ||

tadyathā udakapātrī haridrayā vā maṣiṇā vā asaṃsṛṣṭā syād anāvilīkṛtā | tatra cakṣuṣmān puruṣaḥ svaṃ mukhanimittaṃ pratyavekṣamāṇaḥ paśyet | tat kasya hetor | anāvilatvād udakapātryāḥ |

evam eva sa bata anāvilena cittena ātmārthaṃ vā jñāsyati parārthaṃ vā ubhayārthaṃ vā uttaraṃ vā manuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā jñāsyati vā drakṣyati vā sthānam etad vidyate | tat kasya hetor | anāvilatvāc cittasya |

tasmāt tarhy evaṃ śikṣitavyaṃ yac cittaṃ no ’nāvilaṃ bhaviṣyaty evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyaṃ || ||

tadyathā udakapātrī agninā taptā saṃtaptā kvathitā utsadakajātā syāt | tatra cakṣuṣmān puruṣaḥ svakaṃ mukhanimittaṃ pratyavekṣamāṇo na paśyet | tat kasya hetor | āvilatvād udakapātryāḥ |

evam eva sa bata āvilena cittena ātmārthaṃ vā jñāsyati parārthaṃ vā ubhayārthaṃ vā uttaraṃ vā manuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ vā jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā jñāsyati vā drakṣyati vā nedaṃ sthānaṃ vidyate | tat kasya hetor | āvilatvāc cittasya |

tasmāt tarhy evaṃ śikṣitavyaṃ yan na naś cittam āvilaṃ bhaviṣyaty evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyaṃ ||

tadyathā udakapātrī agninā ataptā asaṃtaptā amṛṣitā anutsadakajātā syāt | tatra cakṣuṣmān puruṣaḥ svaṃ mukhanimittaṃ pratyavekṣamāṇo na paśyet | tat kasya hetor | anāvilatvād udakapātryāḥ |

evam eva sa bata anāvilena cittena ātmārthaṃ vā jñāsyati parārthaṃ vā ubhayārthaṃ vā uttaraṃ vā manuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā jñāsyati vā drakṣyati vā sthānam etad vidyate | tat kasya hetor | anāvilatvāc cittasya |

tasmāt tarhy evaṃ śikṣitavyaṃ yac cittaṃ no ’nāvilaṃ bhaviṣyaty evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyaṃ || ||

tadyathā udakapātrī śevālapaṇavaparyavanaddhā syāt | tatra cakṣuṣmān puruṣaḥ svaṃ mukhanimittaṃ pratyavekṣamāṇo na paśyet | tat kasya hetor | āvilatvād udakapātryāḥ |

evam eva sa bata āvilena cittena ātmārthaṃ vā jñāsyati parārthaṃ vā ubhayārthaṃ vā uttaraṃ vā manuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā jñāsyati vā drakṣyati vā nedaṃ sthānaṃ vidyate | tat kasya hetor | āvilatvāc cittasya |

tasmāt tarhy evaṃ śikṣitavyaṃ yan na naś cittam āvilaṃ bhaviṣyaty evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyaṃ ||

tadyathā udakapātrī na śevālapaṇavaparyavanaddhā syāt | tatra cakṣuṣmān puruṣaḥ svaṃ mukhanimittaṃ pratyavekṣamāṇo paśyet | tat kasya hetor | anāvilatvād udakapātryāḥ |

evam eva sa bata āvilena cittena ātmārthaṃ vā jñāsyati parārthaṃ vā ubhayārthaṃ vā uttaraṃ vā manuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ vā jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā jñāsyati vā drakṣyati vā sthānam etad vidyate | tat kasya hetor | anāvilatvāc cittasya |

tasmāt tarhy evaṃ śikṣitavyaṃ yac cittaṃ no ’nāvilaṃ bhaviṣyaty evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyaṃ || ||

tadyathā udakapātrī vāyunā īritā preritā bhrāmitā ||/ syāt | tatra cakṣuṣmān puruṣaḥ svaṃ mukhanimittaṃ pratyavekṣamāṇo na paśyet | tat kasya hetor | āvilatvād udakapātryāḥ |

evam eva sa bata āvilena cittena ātmārthaṃ vā jñāsyati parārthaṃ vā ubhayārthaṃ vā uttaraṃ vā manuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ vā jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā jñāsyati vā drakṣyati vā nedaṃ sthānaṃ vidyate | tat kasya hetor | āvilatvāc cittasya |

tasmāt tarhy evaṃ śikṣitavyaṃ yan na naś cittam āvilaṃ bhaviṣyaty evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyaṃ ||

tadyathā udakapātrī vāyunā anīritā syād apreritā abhrāmitā acālitā ||/ syāt | tatra cakṣuṣmān puruṣaḥ sva mukhanimittaṃ pratyavekṣamāṇaḥ paśyet | tat kasya hetor | anāvilatvād udakapātryāḥ |

evam eva sa bata āvilena cittena ātmārtha vā jñāsyati parārthaṃ vā ubhayārthaṃ vā uttaraṃ vā manuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ vā jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā jñāsyati vā drakṣyati vā sthānam etad vidyate | tat kasya hetor | anāvilatvāc cittasya |

tasmāt tarhy evaṃ śikṣitavyaṃ yac cittaṃ no ’nāvilaṃ bhaviṣyaty evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyaṃ || ||

tadyathā udakapātrī andhakāre pradeśe upanikṣiptā syāt ||/ cakṣuṣpathe | tatra cakṣuṣmān puruṣaḥ svaṃ mukhanimittaṃ pratyavekṣamāṇo na paśyet | tat kasya hetor | andhakāropanikṣiptatvād udakapātryāḥ |

evam eva sa bata āvilena cittena ātmārthaṃ vā jñāsyati parārthaṃ vā ubhayārthaṃ vā uttaraṃ vā manuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ vā jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā jñāsyati vā drakṣyati vā nedaṃ sthānaṃ vidyate | tat kasya hetor | andhakārāyitatvāc cittasya |

tasmāt tarhy evaṃ śikṣitavyaṃ yan na naś cittam andhakāraṃ bhaviṣyaty evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyaṃ ||

tadyathā udakapātrī anandhakāre pradeśe upanikṣiptā syāt ||/ dame sa cakṣuṣpathe | tatra cakṣuṣmān puruṣaḥ svaṃ mukhanimittaṃ pratyavekṣamāṇaḥ paśyet | tat kasya hetor | anandhakāropanikṣiptatvād udakapātryāḥ |

evam eva sa bata anandhakārāyitena cittena ātmārthaṃ vā jñāsyati parārthaṃ vā ubhayārthaṃ vā uttaraṃ vā manuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ vā jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā jñāsyati vā drakṣyati vā sthānam etad vidyate | tat kasya hetor | anandhakārayitatvāc cittasya |

tasmāt tarhy evaṃ śikṣitavyaṃ yac cittaṃ no ’nandhakāraṃ bhaviṣyaty evaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyaṃ || ||