Ekottarikāgama 22

rāgāya pratipannā dveṣāya mohāya pratipannā | na rāgāya pratipannā na dveṣāya na mohāya pratipannā ||

na rāgakṣayāya pratipannā na dveṣakṣayāya na mohakṣayāya pratipannā | rāgakṣayāya pratipannā dveṣakṣayāya mohakṣayāya pratipannā ||

na rāgaprahāṇāya pratipannā na dveṣaprahāṇāya na mohaprahāṇāya pratipannā | rāgaprahāṇāya pratipannā dveṣaprahāṇāya mohaprahāṇāya pratipannā ||

na rāgavinayaparyavasānāya pratipannā na dveṣavinayaparyavasānāya na mohavinaya­parya­vasānāya pratipannā | rāgavinayaparyavasānāya pratipannā dveṣavinayaparyavasānāya mohavinayaparyavasānya pratipannā ||

na śīlasaṃpannā na samādhisaṃpannā na prajñāsaṃpannā | śīlasaṃpannā samādhisaṃpannā prajñāsaṃpannā ||

antaroddānaṃ |
rāgakṣayaprahāṇena vinayaparyavasānena ca |
tathobhayena kṛtveha vargo bhavati samudditā || ||

uddānaṃ |
/// cchandaś cāpy anuyuṃjānā |
dvau vyavahārau dve mārgāṅge navamā śīlasaṃpadā ||