Ekottarikāgama 24

adhārmikīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi dhārmikīṃ ca | tac chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye |

adhārmikī parṣat katamā | yeyaṃ parṣat prāṇātipātikā adattādāyikā kāmamithyācārikā mṛṣāvādikā surāmaireyamadyapramādasthānikā | iyam ucyate adhārmikī parṣat |

dhārmikī parṣat katamā | yeyaṃ parṣat prāṇātipātāt prativiratā adattādānāt kāmamithyācārāt surāmaireyamadyapramādasthānāt pratviratā | iyam ucyate dhārmikī parṣat |

adhārmikīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi dhārmikī ceti me yad uktam idaṃ me tat pratyuktam ||

evaṃ

na śraddhendriyeṇa samanvāgatā na vīryendriyeṇa na smṛtīndriyeṇa na samādhīndriyeṇa na prajñendriyeṇa samanvāgatā | śraddhendriyeṇa samanvāgatā vīryendriyeṇa smṛtīndriyeṇa samādhīndriyea prajñendriyeṇa samanvāgatā ||

na śraddhābalena samanvāgatā na vīrybalena na smṛtibalena na samādhibalena na prajñābalena samanvā­gatā | śraddhābalena samanvāgatā vīrybalena smṛtibalena samādhibalena prajñābalena samanvāgatā |

na śraddhāsaṃpannā na śīlasaṃpannā na śrutasaṃpannā na tyāgasaṃpannā na prajñāsaṃpannā | śraddhā­saṃ­pannā śīlasaṃpannāna śrutasaṃpannā tyāgasaṃpannā prajñāsaṃpannā ||

na śīlasaṃpannā na samādhisaṃpannā na prajñāsaṃpannā na vimuktisaṃpannā na vimuktij­ñāna­darśana­saṃ­pannā | śīlasaṃpannā samādhisaṃpannā prajñāsaṃpannā vimuktisaṃpannā vimuktij­ñāna­darśana­saṃ­pannā || ||

uddānaṃ |
śīlaṃ dhanaṃ balaṃ śrāddhā dharmabhogyaṅgadṛṣṭikā |
śikṣā vyavahārā mārgāṅgā pathāṅgā dharmadīpanā ||