Ekottarikāgama 25

adhārmikīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi dhārmikīṃ ca | tac chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye |

adhārmikī parṣat katamā | yeyaṃ parṣat prāṇātipātikā adattādāyikā kāmamithyācārikā mṛṣāvādikā surāmaireyamadyapramādasthānikā | iyam ucyate adhārmikī parṣat |

dhārmikī parṣat katamā | yeyaṃ parṣat prāṇātipātāt prativiratā adattādānāt kāmamithyācārāt surāmaireyamadyapramādasthānāt pratviratā | iyam ucyate dhārmikī parṣat |

adhārmikīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāmi dhārmikīṃ ceti me yad uktam idaṃ me tat pratyuktam ||

evaṃ

na śraddhādhanena samanvāgatā na śīladhanena na hrīdhanena na apatrāpyadhanena na śrutadhanena na tyāgadhanena na prajñādhanena samanvāgatā | śraddhādhanena samanvāgatā śīladhanena hrīdhanenāpatrāpyadhanena śrutadhanena tyāgadhanena prajñādhanena samanvāgatā ||

na śraddhābalena samanvāgatā na vīrybalena na hrībalena na apatrāpyabalena na smṛtibalena na samādhibalena na prajñābalena samanvāgatā | śraddhābalena samanvāgatā vīrybalena hrībalena apatrāpyabalena smṛtibalena samādhibalena prajñābalena samanvāgatā ||

aśraddhā ahrīmatī anapatrāpiṇī kusīdā muṣītasmṛtir asamāhitā duṣprajñā | śraddhā hrīmatī apatrāpiṇī ārabdhavīryā upasthitasmṛtiḥ samāhitā prajñāvatī |

na dharmajñā na arthajñā na kālajñā na mātrajñā nātmajñā na parṣajjñā na pudgalaparāparajñā | dharmajñā arthajñā kālajñā mātrajñā ātmajñā parṣajjñā pudgalaparāparajñā ||

na smṛtisaṃbodhyagena samanvāgatā na dharmapravicaya­saṃ­bodhya­ṅgena na vīryasaṃbodhyaṅgena na prītisaṃbodhyaṅgena na praśrabdhisaṃbodhyaṅgena na samādhisaṃbodhyaṅgena na upekṣāsaṃbodhyaṅgena samanvāgatā | smṛtisaṃbodhyaṅgena samanvāgatā dharmapravicaya­saṃ­bodhyaṅ­gena vīryasaṃbodhyaṅgena prītisaṃbodhyaṅgena praśrabdhisaṃbodhyaṅgena samādhisaṃbodhyaṅgena upekṣāsaṃbodhyaṅgena samanvāgatā ||

mithyādṛṣṭikā mithyāsaṃkalpā mithyāvāg mithyākarmāntā mithyājīvā mithyāvyāyāmā mithyāsmṛtā | samyagdṛṣṭikā samyaksaṃkalpā samyagvāk samyakkarmāntā samyagājīvā samyagvyāyāmā samyaks­mṛtā ||

prāṇātipātikā adattādāyikā kāmamithyācārikā surāmaireyamadyapramādasthānikā mṛṣāvādikā piśunavācikā paruṣavācikā saṃbhinnapralāpinī | prāṇātipātāt prativiratā adattādānāt kāmamithyācārāt surāmaireyamadyapramādasthānān mṛṣāvādāt paiśūnyāt pāruṣyāt saṃbhinnapralāpāt prativiratā ||

adrṣṭe dṛṣṭavādinī aśrute amate avijñāte vijñātavādinī | dṛṣṭe adṛṣṭavādinī śrute mate vijñāte avijñātavādinī | adrṣṭe adṛṣṭavādinī aśrute amate avijñāte avijñātavādinī | drṣṭe dṛṣṭavādinī śrute mate vijñāte vijñātavādinī ||

mithyādṛṣṭikā mithyāsaṃkalpā mithyāvāg mithyākarmāntā mithyājīvā mithyāvyāyāmā mithyāsmṛtā mithyāsamāhitā | samyagdṛṣṭikā samyaksaṃkalpā samyagvāk samyakkarmāntā samyagājīvā samyagvyāyāmā samyaksmṛtā samyaksamāhitā ||

prāṇātipātikā adattādāyikā kāmamithyācārikā surāmaireyamadyapramādasthānikā mṛṣāvādikā piśunavācikā paruṣavācikā saṃbhinnapralāpikā abhidhyālur vyāpannacittā mithyādṛṣṭikā | prāṇātipātāt prativiratā adattādānāt kāmamithyācārāt surāmaireyamadyapramādasthānān mṛṣāvādāt paiśūnyāt pāruṣyāt saṃbhinnapralāpād anabhidhyālukā avyāpannacittā samyagdṛṣṭikā ||

mithyādṛṣṭikā mithyāsaṃkalpā mithyāvāg mithyākarmāntā mithyājīvā mithyāvyāyāmā mithyāsmṛtā mithyāsamāhitā mithyāvimuktikā mithyājñānikā | samyagdṛṣṭikā samyaksaṃkalpā samyagvāk samyakkarmāntā samyagājīvā samyagvyāyāmā samyaksmṛtā samyaksamāhitā samyagvimuktikā samyagjñānikā ||

adharmaṃ dharmato dīpayati dharmaṃ cādharmataḥ avinayaṃ vinayato vinayaṃ cāvinayataḥ āpattim anāpattitaḥ anāpattim āpattitaḥ gurvīṃ laghutaḥ laghvīṃ gurutaḥ sāvaśeṣāṃ niravaśeṣataḥ niravaśeṣāṃ sāvaśeṣataḥ ācīrṇām anācīrṇataḥ anācīrṇām ācīrṇataḥ a­bhāṣitāṃ bhāṣitataḥ bhāṣitām abhāṣitataḥ apraṇihitāṃ praṇihitataḥ praṇihitām apraṇihitataḥ aprajñaptāṃ prajñaptataḥ prajñaptām aprajñaptataḥ asamavahatāṃ samavahatataḥ samavahatām asamavahatataḥ adharmam adharmato dīpayati dharmaṃ ca dharmataḥ avinayam avinayato vinayaṃ ca vinayataḥ āpattim āpattitaḥ anāpattim anāpattitaḥ gurvīṃ gurutaḥ laghvīṃ laghutaḥ sāvaseṣāṃ sāvaśeṣataḥ niravaśeṣāṃ niravaśeṣataḥ ācīrṇām ācīrṇataḥ anācīrṇām anācīrṇataḥ abhāṣitām abhāṣitataḥ bhāṣitāṃ ca bhāṣitataḥ apraṇihitām apraṇihitataḥ praṇihitāṃ praṇihitataḥ aprajñaptām aprajñaptataḥ prajñaptā prajñaptataḥ asamavahatām asamavahatataḥ samavahatāṃ ca samavahatataḥ || ||

uddānaṃ |
kaṣāyo ’gravatī vyagrā uttāna āmiṣagurukā ca |
viṣamānāryā saptaitā dharmādharmeṇa yojayet ||