Ekottarikāgama 35

dvau balau / yaś cātyayam atyayato na jānāti / yaś cātyayam atyayato jñātvā na yathādharmaṃ pratikaroti //

dvau paṇḍitau / yaś cātyayam atyayato jānāti / yaś cātyayam atyayato jñātvā yathādharmaṃ pratikaroti //

dvau saṃkliśyete dvayor āśravā vardhante /
dvau na saṃkliśyete dvayor āśravā na vardhante //

dve āpattī gāḍhā agāḍhā ca / gurvī laghvī ca / sāvaśeṣā niravaśeṣā ca / praticchannā apraticchannā ca / uttānā gaṃbhīrā ca / āviṣkṛtā anāviṣkṛtā / desitā adeśitā ca / pratikṛtā apratikṛtā ca / saṃvarakaraṇīyā deśanākaraṇīyā ca //

uddāna
kāyi + + + + + + + + + + + +
+ + + + + vyutthānaṃ //
kauśalyena dvayaṃ kuryāt pariśuddhyāpi ca dvayaṃ /
alajjinā dvayaṃ kṛtvā vargo bhavati samudditaḥ //