Ekottarikāgama 36

dve āpattī kāyikī vācikī ca | ||| ca | vinayātisāriṇī durbhāṣitagāminī ca ||

dvāv āpattivyatikramau | saṃcintyavyatikramaś cāsaṃcintyavyatikramaś ca ||

dve āpattivyutthāne | |||

dve kauśalye | āpattikauśalyam āpattivyutthānakauśalyaṃ ca ||

dve kauśalye | anāpannasya ca anāpattikauśalyam āpannasya ca āpattivyutthānakauśalyaṃ ca || ||