Pravāraṇasūtra

sugata pratibhātu te vāgīśa bhagavān avocat athāyuṣmāṃ vāgīśas tasyāṃ velāyāṃ gāthāṃ babhāṣe ||

iha paṃcadaśī viśuddhikā samitā |
paṃcaśatāś ca bhikṣavaḥ saṃyojana bandhana |
cchidaḥ sarve kṣīṇabhavā maharṣayaḥ ||

śuddhā upāsate śuddhaṃ vipramuktapunarbha |
prahīṇa-jāti-maranāḥ kṛtakṛtyā nirāsravāḥ ||

audhatya­vicikitsecchā mānagranthabhavac­chidaḥ
tṛṣṇā-śalyasya hartāro ’cita-tṛṣṇā-punarbhavāḥ ||

siṃho ’si nirupādānaṃ prahīṇa-bhaya-bhairava |
upadhiṃ samatikrāntaḥ āsravā nihatas tvayā ||

cakravarti yathā rājā sacivaiḥ parivāritaḥ |
samaṃtād anuśāstīmāṃ sāgarāṃtāṃ vasundharām ||

tathā vijīta saṃgrāmaṃ sārthavāham anuttaram |
upāsate śravakāstvā traividyā-mṛtyu-hāyina ||

putrās te sarva evaite plāvī hy atra na vidyate |
hartāraṃ sarva śalyānāṃ vande tvāditya-bāndhavam ||

idam avocad bhagavān āptamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandaṃ ||

pravā­raṇa sūtraṃ ||