Brāhmaṇasatyānisūtra

bhagavān rājagṛhe viharati veṇuvane kalandakanivāpe. atha saṃbahulānāṃ brāhmaṇaparivrājakānāṃ sumāgadhāyāḥ puṣkariṇyās tīre sanniṣaṇṇānāṃ sannipatitānām ayaṃ evaṃrūpo ’bhūd antarākathāsamudāhāra ity api brāhmaṇasatyāni. ity api brāhmaṇasatyāni.

aśrauṣīd bhagavāṃs teṣāṃ saṃbahulānāṃ brāhmaṇa­pariv­rāja­kānāṃ sumāgadhāyāḥ puṣkariṇyās tīre sanniṣaṇṇānāṃ sannipatitānām ayam evaṃrūpo ’bhūd antarākathāsamudāhāro divāvihāropagato divyena śrotreṇa viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa. śrutvā ca punar yena sumāgadhāyāḥ puṣkariṇyās tīraṃ tenopajagāma.

adrākṣuḥ saṃbahulā brāhmaṇaparivrājakā bhagavantaṃ dūrata eva. dṛṣṭvā ca punar bhagavato ’rthāyāsanaṃ prajñapayanty evaṃ cāhur. niṣīdataṃ bhagavān prajñapta evāsane. nyaṣīdad bhagavān prajñapta evāsane. niṣadya bhagavān saṃbahulān brāhmaṇaparivrājakān idam avocat.

kā nu yuṣmākaṃ saṃbahulānāṃ brāhmaṇaparivrājakānāṃ sumāgadhāyāḥ puṣkariṇyās tīre sanniṣannānāṃ sannipatitānām antarākathā viprakṛtā. kayā cātha kathayaitarhi sanniṣaṇṇāḥ sannipatitāḥ. ihāsmākaṃ bho gautama saṃbahulānāṃ brāhmaṇaparivrājakānāṃ sumāgadhāyāḥ puṣkariṇyās tīre sanniṣaṇṇānāṃ sannipatitānām ayam evaṃrūpo ’bhūd antarākathāsamudāhāra ity api brāhmaṇasatyāni. ity api brāhmaṇasatyāni. iyam asmākaṃ bho gautama saṃbahulānāṃ brāhmaṇa­pariv­rāja­kānāṃ sumāgadhāyāḥ puṣkariṇyās tīre sanniṣaṇṇānāṃ sannipatitānām antarākathā viprakṛtā. tayā ca bho gautama kathayaitarhi sanniṣaṇṇāḥ saṃnipatitāḥ

trīṇi imāni brāhmaṇasatyāni. yāni mayā svayam abhijñāya sākṣīkṛtvopasaṃpadya praveditāni. katamāni trīṇi.

brāhmaṇā evam āhuḥ. sarve prāṇino ’vadhā iti vadamānā brāhmaṇāḥ satyam āhur na mṛśā. śreyāṃsaḥ sma iti manyante sadṛśā sma iti manyante hīnā sma iti manyante yad atra satyaṃ tad anabhiniveśya sarvaloke maitrāsahagatena cittena viharanti. idaṃ prathamaṃ brāhmaṇasatyaṃ yan mayā svayam abhijñāya sākṣīkṛtvopasaṃpadya praveditaṃ.

brāhmaṇā evam āhuḥ. yat kiṃcit samudayadharmaṃ sarvaṃ nirodhadharmakam iti vadamānā brāhmaṇāḥ satyam āhur na mṛśā. pūrvavad yāvad iti yad atra satyaṃ tad anabhiniviśya sarvaloke udayavyayānudarśino viharaṃti. idaṃ dvitīyaṃ brāhmaṇasatyaṃ yan mayā svayam abhijñāya sākṣīkṛtvopasaṃpadya praveditaṃ.

brāhmaṇā evam āhur. na mama kvacana kaścana kiñcanam asti nāsya kvacana kaścana kiñcanam astīti vadamānā brāhmaṇāḥ satyam āhur na mṛśā. pūrvavad yāvad iti yad atra satyaṃ tad anabhiniviśya sarvaloke amamāyanto viharaṃti. idaṃ tritīyaṃ brāhmaṇasatyaṃ yan mayā svayam abhijñāya sākṣīkṛtvopasaṃpadya praveditaṃ.