bhikṣuṇī-prakīrṇaka

Concluding supplement

parivāso 1 | laśunaṁ 2 | chattraṁ 3 | yānaṁ 4 | tathaiva śastra-karmāṇi 5 | upānaho 6 | śayyā 7 | niṣadyā 8 | navamaṁ prekṣaṇaṁ 9 | ime nava padā prakīrṇakāto samuddhṛtāḥ |

sarve anye nava padā anūnā pratiṣitavyā puna tahiṁ | yatrāsi parivāso sattva-vikṛtin tahim samodahe | yatrāsi upānaho vṛkṣavikṛtim tahiṁ samodahet | yatrāsi laśunaṁ kāṣṭha-vikṛtiṁ tahiṁ samodahe | yatrāsi śayyā nirdiśet tahiṁ puṣpa-vikṛtiṁ | yatrāsi yānaṁ phala-vikṛtiṁ nirdiśet tahiṁ vijñaḥ | yatrāsi saha-niṣadyā ekorttakaṁ tahiṁ samādiśet chatraṁ | yatrāsi āpattiṁ tatra nirdeśed vijñaḥ | yatrāsi śastra-karma nirdiśet tahiṁ and āpattiḥ | yatrāsi viśoka-darśanaṁ āpatti-pratikarma tatra nirdiśed vijñaḥ | etāvatā uddhārāḥ prakīrṇake ye ca ovṛṣāḥ vargaṁ sam-uddhariya dvādaśamaṁ | nava padāni punar eva bhikṣuṇīnāṁ prakīrṇake sarvaṁ pratikṣiptaṁ bhikṣu-prakīrṇakato vargās trayodaśa kāryāḥ | anye ca pañca vargāyutakā yathā bhikṣuṇī-sūtre | āraṇyakaṁ | jentākaṁ varca kaṭhinaṁ uddharitvā avaśeṣā tathaiva kāryāḥ | abhisamācārikā dharmāḥ | taṁ sarvaṁ saṅkale puna vargā aṣṭādaśa prakīrṇake svayaṁbhunā nirdiṣṭā | bhikṣuṇī-sūtre ubhesūtre saṁkaletvāna śikṣāpada-saṁgraho yathā-bhūtaṁ | pañca-śatāni anūnāni apare ca padā catustriṁśat |

samāptaṁ bhikṣuṇī-prakīrṇakaṁ ārya-mahāsāṁghikānāṁ lokottara-vādināṁ ||