bhikṣuṇī-prakīrṇaka 11

tala-ghāta-pratisaṁyuktaṁ

Origin story

bhagavān śrāvastīyaṁ viharati | bhikṣuṇī-vihāro ca gṛhikulaṁ ca kacchāntaritā | tāyo dāni bhikṣuṇīyo kāma-rāgeṇa khajjanti | tāyo dāni hasta-talenāṅgajātaṁ prasphoṭayanti | so manuṣyo puno puno śabdaṁ śṛṇoti | so dān āha | kim etan ti | sā dāni strī āha | bhavatu āryaputra aham etaṁ jānāmi kin tavānena jñānena | āha | nahi ācikṣāhi | āha | etā āryamiśrikāyo brahmacāriṇīyo kāma-rāgena khajjantīyo hasta-talena āsphoṭayanti āṅga-jātaṁ | tena dāni manuṣyeṇa ojjhāpitaṁ | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣūṇīhi śrutaṁ | yāvad bhagavān aha |

The ruling

tena hi na kṣamati tala-ghātakaṁ | tala-ghāta-pratisaṁyuktaṁ |

Cases

sā eṣā bhikṣuṇī hasta-talenāṅgajātam āsphoṭayati pātreṇa vā ku-pātreṇa vā kaṁsikāya vā viḍallāya vā anyena vā puna kenacit tena ca kāma-rāgaṁ vinodayati vinayātikramam āsādayati | idam ucyate tala-ghātaka-pratisaṁyuktaṁ || 1 ||