bhikṣuṇī-prakīrṇaka 17

puruṣa-tīrtha-pratisaṁyuktaṁ

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā śikṣā-padaṁ prajñaptaṁ | na kṣamati strī-tīrthe ānīcolakaṁ dhovituṁ | tāyo dāni bhikṣuṇīyo puruṣa-tīrthe ānīcolakaṁ dhovanti | peyālaṁ | yāvat |

Cases

sā eṣā bhikṣuṇī ānīcolakaṁ puruṣa-tīrthe dhovati vinayātikramam āsādayati | idam ucyate puruṣa-tīrtha-pratisaṁyuktaṁ || grā ||