bhikṣuṇī-prakīrṇaka 25

strī-alaṁkāra-pratisaṁyuktaṁ

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | tāyo dāni śākiya-kanyāyo mahā-kulehi pravrajitāḥ | abhijñāyo alaṁ-karituṁ |

yā dāni kumāriyo vuhyanti nava-vadhukāyo vā ānīyanti tāyo alaṁkarenti gṛheṇa gṛhan nīyanti | alaṁkarituṁ khajja-bhojjaṁ labhanti tena vṛttiṁ kalpenti | jano dāni ojjhāyati | neyaṁ pravrajyā alaṁkārikā etāḥ | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīhi śrutaṁ | peyālaṁ yāvad bhagavān āha |

The ruling

tena hi na kṣamati alaṁkartuṁ | strī-alaṁkāra-pratisaṁyuktaṁ |

Cases

sā eṣā bhikṣuṇī śīrṣam vā prasādheti akṣiṇī vā añjeti cūrṇakena vā mukhaṁ ocūrṇeti tena ca jīvikāṁ kalpeti vinayātikramam āsādayati | atha dāni akṣiṇī-duḥkham ti śiro-vedanā vā bhavati | ardhāvabhedakā vā labhyā akṣiṇī añjayituṁ śīrṣam vā mārjayituṁ | idam ucyate strī-alaṁkāra-pratisaṁyuktaṁ || tṛ ||