bhikṣuṇī-prakīrṇaka 28

utpala-granthikā pratisaṁyuktaṁ

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā dāni śikṣāpadaṁ prajñaptaṁ | na kṣamati sumanāṁ vāpayitum ti | tāyo dāni śākiyakanyāyo kolita-kanyāyo malla-kanyāyo licchavikanyāyo utpalāni granthayitvā vikrīṇanti | jano dāni ojjhāyati | neyaṁ pravrajyā kārikā iyaṁ | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīhi śrutaṁ | peyālaṁ | yāvad āma bhagavan | bhagavān āha |

The ruling

tena hi na kṣamati utpalāni granthayituṁ | utpala-granthikā-pratisaṁyuktaṁ |

Cases

sā eṣā bhikṣuṇī utpala-dāmām vāmallikā-dāmām vā āraṅgaṇa-dāmām vā kṛtvā vikrīṇanti | tena ca jīvikāṁ kalpayanti vinayātikramaḥ | atha dāni mālyopahāro bhavati jātimahā vā bodhi-mahā vā dharma-cakra-mahā vā ānanda-mahā vā rāhula-mahā vā pañcavārṣikā vā | mahā-pañca-vārṣikā | jano dāni āha | āryamiśrikāhi śobhāpayitavyaṁ | kiñcāpi bhikṣuṇī-m-utpala-mālām vā mallikā-mālām vā āraṅgaṇa-mālām vā granthayaty an-āpattiḥ | idam ucyate utpala-granthikā-pratisaṁyuktaṁ || hra ||