bhikṣuṇī-prakīrṇaka 30

kartanā-pratisaṁyuktaṁ

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | tāyo dāni bhikṣuṇīyo śākiya-kanyāyo yāvan mahā-kula-pravrajitāyo saṁjñikāḥ sūtraṁ kartayitvā vikrīṇanti | jano dāni ojjhāyati | neyaṁ pravrajyā picu-kārikā iyaṁ | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīhi śrutaṁ | peyālaṁ | yāvad bhagavān āha |

The ruling

tena hi na kṣamati kartituṁ | kartanā-pratisaṁyuktaṁ |

Cases

sā eṣā bhikṣuṇī kambalam vā karpāsam vā kṣaumam vā kauśeyam vā śāṇam vā bhaṅgam vā anyam vā kartayitvā vikrīṇāti tena jīvikāṁ kalpayati vinayātikramam āsādayati | atha dāni bhikṣuṇīye cīvaraṁ pariśrāmaṇaṁ vā kṣīnaṁ vā bhavati labhyaṁ || ||