bhikṣuṇī-prakīrṇaka 35

āraṇyaka-śayanāsana-pratisaṁyuktaṁ

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | tena kālena tena samayena bhikṣuṇīnām āraṅyakāni śayanāsanāni na pratikṣiptāni grāmāntikāni ca akṛtāni | tena khalu punaḥ samayena pañca-mātrāṇi bhikṣuṇī-śatāni mahāprajāpatī-pramukhāni rājakārāme viharanti | tāyo dāni śākiya-kanyāyo licchavi-kanyāyo kolita-kanyāyo prāsādikāyo darśanīyāyo | tāyo dāni kula-putrakehi ocaritāyo | tāyo purimaṁ yāmaṁ prahāṇam upaviṣṭā | kula-putrakāś ca allīnā graheṣyāmo ti | tāḥ sratti vaihāyasam abhyudgatāḥ | te kula-putrāḥ pratyosakkitāḥ | tāyo puno madhyama-yāmaṁ evam paścimaṁ yāmaṁ prahāṇam upaviṣṭāḥ | kula-putrakāś ca allīnā graheṣyāmo ti | taṁhi tadā nīyāḥ kṣiprasamāpattikāḥ | yāhi ca middham anokrāntaṁ tāḥ sratti vaihāyasam abhyudgatāḥ | yāvanta samāpattikā yāhi ca middham avakrāntaṁ tāyo kula-putrakehi gṛhya viheṭhitāḥ | etaṁ prakaraṇaṁ | peyālaṁ | yāvat

The ruling

tena hi na kṣamati āraṇyake śayanāsane vastuṁ |

Cases

atha dāni cātuṣpathikā sarva-rātrikā bhavati upāsakopāsikā gacchanti labhyaṁ vastuṁ | tahiṁ pi na kṣamati pratigupte pradeśe vastuṁ | sā eṣā bhikṣuṇī āraṇyake śayanāsane vāsaṁ upagacchati varṣam vā vasati vinayātikramam āsādayati | idam ucyate āraṇyaka-śayanāsana-pratisaṁyuktaṁ || tṛ ||