bhikṣuṇī-prakīrṇaka 4

śroṇi-bhaṇḍaka-pratisaṁyuktaṁ

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | yathaiva veṭhakasya evam evārthotpattiḥ kartavyā | sā pratikṛty’ eva uttaritvā śroṇī-bhaṇḍakam ābandhitvā āha | prajāpatī prajāpati nidhyāyatha māṁ kim aham śobhāmi na śobhāmīti | tā dān āhaṁsuḥ | kim āryāya | peyālam | yāvad āma bhagavan | bhagavān āha

The ruling

tena hi na kṣamati śroṇī-bhaṇḍaṁ | śroṇī-bhaṇḍaka-pratisaṁyuktaṁ |

Cases

śroṇī-bhaṇḍakan nāma ete bhavanti | śaṁkhāvarttakā vā śirikā vā pīlukā vā vidrumā vā akṣarakṣā vā suvarṇa-rūpya-mayā vā maṇi-mayā vā prakālakā vā antamasato sūtra-maṇikā vā bandhati | tena ca śroṇī-bhaṇḍaka-chandaṁ vinodayati vinayātikramam āsādayati | idam ucyate śroṇī-bhaṇḍaka-pratisaṁyuktaṁ || ṇka ||