bhikṣuṇī-prakīrṇaka 46

abhikṣu-karaṇāni

trīṇi bhikṣusya abhikṣu-karaṇāni | katamāni trīṇi | tyakta-muktena cittena śikṣāṁ pratyākhyāti 1 | saṁgho vāsati vastusmin nāśeti 2 | strī-liṅgam vā sā prādurbhavati 3 | imāni trīṇi bhikṣuṣya abhikṣu-karaṇāni | tena bhikṣuṇā bhikṣuṇī-vihāraṁ gantavyaṁ | na kṣamati bhikṣuṇīnām eka-piṭake eke pi vicāre vastuṁ | atha khu cchinnopavicāre vastavyaṁ | yadāsya bhūyo bhikṣu liṅgaṁ prādurbhavati tadā bhikṣu-vihāram āgantavyaṁ | sā evāsyopasampadā tad eva varṣāgraṁ || tṛ ||