bhikṣuṇī-prakīrṇaka 50

yathā-vṛddhikāya

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | nadīye ajirāvatīye pāre ubhayato sāṁghikaṁ bhaktaṁ | tahiṁ bhikṣavo gacchanti nāvāya | bhikṣuṇīyo na labhanti a bhiruhituṁ | bhikṣū āhaṁsuḥ | mā bhaginīyo a bhiru hatha | bhagavatā śikṣāpadaṁ prajñaptam | na kṣamati bhikṣusya bhikṣuṇīya saha eka-nāvām abhiruhituṁ ti | te dāni bhikṣū osarantikāya uttaranti | eka-bhikṣuṇāpi nāvā paliguddhā bhavati dvihi trihi evaṁ paliguddhā bhavati | yadā te bhikṣū uttaritāḥ tadā bhikṣuṇīyo eka-nāvā-paripūrakena tāritāḥ | tāsāṁ varṣāgraṁ parigrāhantīnāṁ akāli-bhūtaṁ | atha kho mahāprajāpatī gautamī sāyāhna-samaye parikilantehi mahā-bhūtehi bhagavato pādavandīkāṁ upasaṁkrāntā | bhagavān jānanto yeva pṛcchati | kena bhe gautami parikilantāni mahābhūtāni | atha mahāprajāpatī gautamī bhagavato tad eva sarvam āroceti | bhagavān āha |

The ruling

tena hi aṣṭāhi bhikṣuṇīhi yathā-vṛddhikāya upaveṣṭavyaṁ | śiṣṭāhi yathāgatikāya |

Cases

ete dāni bhavanti bhaktā vā tarpaṇā vā yavāgupānā vā paraṁ vārṣikā vā mahāpañca-vārṣikā vā aṣṭānāṁ bhikṣuṇīnāṁ āsanāni sthāpayitavyāni yathā-vṛddhikāya | aṣṭa vā nirmuṣṭikā hastāḥ pratikṛty’ eva gantavyaṁ | tā etā bhikṣuṇīyo aṣṭānām āsanāni sthāpayitvā niṣīdanti vinayātikramam āsādayanti | tena bhagavān āha | aṣṭābhir bhikṣuṇībhir yathā-vṛddhikāya upaveṣṭavyam u śiṣṭābhi yathāgatikāya || 0 ||

| pañcamo vargaḥ ||