bhikṣūṇī-prakirṇaka 6

gṛhiṇī-alaṁkāra-pratisaṁyuktaṁ

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | tāyo dāni śākiya-kanyāyo kolita-kanyāyo malla-kanyāyo mahāntehi kulehi pravrajitā alaṁkārikāny ādāya | kumārikānāṁ vuhyantīnāṁ utsava-samaye tithi parvaṇyā deva-yātrādiṣu kṛtakāni bhāṇḍakāni dadantī | jano dāni ojjhāyati | neyaṁ pravrajyā vāṇijeyaṁ | etaṁ prakaraṇaṁ | peyālaṁ yāvad bhagavān āha |

The ruling

tena hi na kṣamati gṛhiṇī-alaṁkāraṁ dhārayituṁ |

Cases

yadi kācid gṛhiṇī pravrajati yadi tāya kiñcid alaṁkāraṁ bhavati vaktavyā visarjehi | atha dāni paśyati durbhikṣa vā bhaveya piṇḍapāto vā na labhyeta jarā-durbalā vā bhavati vyādhi-durbalā vā gailānyam vā kiñcid bhaviṣyati alpa-lābho mātṛgrāmo mā vihanyeyā ti | piṇḍaṁ kārayitvā parvrājayitavyā | sā eṣā bhikṣuṇī alaṁkāram a-parityājayitvā pravrajeti vinayātikramam āsādayati | bhikṣor apy eṣa evaṁ vidhir | idam ucyate gṛhiṇī-alaṁkāra-pratisaṁyuktaṁ || phu ||