bhikṣūṇī-prakīrṇaka 9

saṁkakṣikā-pratisaṁyuktaṁ

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | aparā dāni bhikṣuṇī prāsādikā darśanīyā | tāye dāni pīnehi stanehi gacchantīya cīvaram utkṣipīyati | sā dāni janena uccagghīyati | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīhi śrutaṁ | peyālaṁ | yāvad āma bhagavan | bhagavān āha |

The ruling

tena saṁkakṣikā nāma kartavyā |

Cases

samkakṣikāṁ prāvarantīya tathā prāvaritavyaṁ yathā dāni stanāpīḍitā bhavanti | sā eṣā bhikṣuṇī saṁkakṣikān nopasthāpayati vinayātikramam āsādayati | santī na prāvarayati vinayātikramaḥ idam ucyate saṁkakṣikā-pratisaṁyuktaṁ || 0 ||