guru-dharma 1

varṣa-śatopasampannā

bhagavān āha | labhyā | āha | kinti dānī gautamī varṣa-śatopa-sampannāye bhikṣuṇīye tad-ahopasampannasya bhikṣusya abhivādanavandana-pratyutthānāñjalī-karma samīcī-karma kartavyaṁ | na dāniṁ bhikṣuṇīye āgamitavyaṁ | yadāhaṁ varsa-śatopasampannā bhaviṣyaṁ bhikṣu ca tad ahopasampanno bhaviṣyati tadāham abhivādana-vandana-pratyutthāna-m-añjalī-karma sāmīci-karma kariṣyaṁ |

atha khalu sarvāhi bhikṣuṇīhi sthavirīhi vā navāhi vā madhyamāhi vā sarveṣāṁ bhikṣūṇām stherāṇāṁ navānāṁ mema dhyamānāṁ abhivādana-vandana-pratyutthānāñjalī-karma sāmīci-karma kartavyaṁ || ete dāni bhikṣū bhikṣūṇī-upāśrayaṁ praviṣṭā bhavanti | sarvāhi bhikṣuṇīhi stherīhi vā navāhi vā madhyamāhi vā sarveṣāṁ bhikṣūṇāṁ stherāṇāṁ navānāñ ca madhyamānām abhivādana-vandana-pratyutthānāñjalīkarma sāmīcī-karma kartavyaṁ ||

atha dāni bhikṣuṇī jarā-durbalā vā bhavati vyādhidurbalā vā yattakānāṁ abhisaṁbhuṇoti tattakānāṁ pādā śirasā vanditavyā | śiṣṭhakānāṁ mūrdhni añjaliṁ kṛtvā vaktavyaṁ | sarveṣāṁ āryamiśrāṇāṁ pādāṁ vandāmi | etāyo bhikṣuṇīyo bhikṣu-vihāraṁ nirdhāvanti sarvāhi bhikṣuṇīhi stherīhi vā navāhi vā madhyamāhi vā sarveṣāṁ bhikṣūṇāṁ therāṇāṁ navānāṁ madhyamānāṁ pādā śirasā vanditavyā | atha dāni bhikṣuṇī jarā-durbalā bhavati vyādhi-durbalā vā yattakānanām abhisaṁ bhuṇoti tattakānāṁ pādā śirasā vanditavyā śiṣṭakānāṁ mūrdhni añjalīṁ kṛtvā vaktavyaṁ | sarveṣāṁ āryamiśrāṇāṁ pādā śirasā vandāmi |

sā eṣā bhikṣuṇī avajñāya paribhavane na koṇṭa-bhikṣū ti vā kṛtvā ḍhossa-bhikṣū ti vā kṛtvā vaidya-bhikṣū ti vā kṛtvā akhalla-mahalle ti vā akuśalo ti vā apratikṛti-jño ti vā kṛtvā na śirasā pādān vandati guru-dharmam atikrāmati | evaṁ gautamī varṣa-śatopasampannāye bhikṣuṇīye tadahopasampannasya bhikṣusya śirasā vanditavyāvyaṁ | ayaṁ gautamī bhikṣuṇīnāṁ prathamo guru-dharmo yāvajjīvaṁ sat-kartavyo guru-kartavyo mānayitavyo pūjayitavyo an-atikramaṇīyo velā-m-iva samudreṇa ||