guru-dharma 3

vacana-patho

kin ti dāni gautami āvaḍo bhikṣuṇīnāṁ bhikṣūhi vacana-patho bhūtena vā abhūtena vā anāvaḍo bhikṣūṇāṁ bhikṣuṇīhi vacana-patho bhūtena abhūtena | na kṣamati bhikṣuṇīhi bhikṣukṣuṁ vadharṣiya vaktuṁ koṇṭa-bhikṣū ti vā vaidya-bhikṣū ti vā cūḍa-bhikṣū ti vā akhallā-mahalla-apratijña-akuśalo ti vā vaktuṁ | athaiva jalpati guru-dharmam atikramati |

atha dāni bhikṣuṇīye kekaścit pravrajito bhavati jñātiko vā bhrātā vā | so ca bhavati uddhato unnaḍo | na kṣamati adhyupekṣituṁ nā-m-api kṣamati vadharṣiya vaktuṁ | atha khalu prajñayā samjñāpayitavyo yadi tāvat taruṇako bhoti vaktavyo | sālohita idānīṁ tvaṁ na śikṣasi kadā śikṣiṣyasi | kin dāni yadā jīrṇo vṛddho mahallako adhadhva-gata-vayan anuprāpto bhaviṣyasi | etat tava sādhu etat pratirūpaṁ yac ca uddiśeśi svādhyāyesi bhadrako guṇavān śikṣā-kāmo bhavesi buddhānām śāsane yogam āpadyesi |

atha dāni so vṛddho bhoti | vaktavyo | idanīṁ imīdṛśo punas tvaṁ taruaṇa-kāle idānīṁ tvaṁ na śikṣasi kadā śikṣiṣyasi | kin dāni yadā maṇḍala-dvāram anuprāpto bhaviṣyasi tadā śikṣiṣyasi yā py eṣā tava parṣā sāpi tava dṛṣṭā anukṛtim āpadyamānā a-naya-vyasanam āpadyiṣyatīti etat tava sādhu etat pratirūpaṁ yat tvam uddiśasi svādhyāyesi bhadrako guṇavān | śikṣā-kāmo bhavesi buddhānāṁ śāsane yogam āpadyesi sā eṣā bhikṣuṇī anuavajñāya vā paribhavena vā koṇṭa-bhikṣū ti vā vaidya-bhikṣū ti vā cūḍa-bhikṣū ti vā akhalla-mahalla-aprakṛtijña-akuśalo ti vā dharṣiya jalpati guru-dharmam atikramati |

anāvaḍo bhikṣūṇāṁ bhikṣuṇīhi vacana-patho bhūtena vā abhūtena iti na kṣamati bhikṣuṇā bhikṣuṇīṁ dharṣiya vaktuṁ muṇḍastrī chinna-kavaḍeti jalpati vinayātikramam āsādayati |

atha dāni bhikṣokṣormātā vā bhaginī vā pravrajitikā bhavati sā ca uddhatā vā unnaḍā vā bhavati | na kṣamati adhyupekṣituṁ yadi tāvat taruṇikā bhoti | vaktavyā | sālohite idānīṁ tvaṁ na śikṣiṣyasi kadā śikṣiṣyasi | kiṁ dāni yaṁ kālaṁ jīrṇa-vṛddhā mahallikā bhaviṣyasi etat tava sādhu etat pratirūpaṁ yat tvaṁ uddiśesi svādhyāyesi bhadrikā guṇavatī śikṣā-kāmā bhavesi buddhanāṁ śāsane yogam āpadyesi |

atha dāni sā vṛddhā bhoti | vaktavyā | sālohite idānīṁ tvam īdṛśī kīdṛśī punas taruṇīkāle idānīṁ tvan na śikṣasi kadā śikṣiṣyasi kin dāni yaṁ kālaṁ maṇḍala-dvāram anuprāptā bhavisyasi tadā śikṣiṣyasi yā py eṣā tava parṣā sāpi tava dṛṣṭā anukṛtim āpadyamānā a-nayena vyasanam āpadyiṣyatīti | etat tava sādhu etat pratirūpaṁ yat tvaṁ uddiśesi svādhyāyasi bhadrikā guṇavatī śikṣā-kāmā bhavesi buddhānāṁ śāsane yogam āpadyesīti |

eṣa gautami āvaṭo bhikṣuṇīnāṁ bhikṣūhi vacana-patho bhūtena vā | abhūtena vā |

anāvaṭo bhikṣūṇāṁ bhikṣuṇīhi vacana-patho bhūtena no abhūtena |

ayaṁ gautami bhikṣuṇīnām tṛtiyo guru-dharmo yo bhikṣuṇīhi yāvaj-jīvaṁ śasatkartavyo yāvad anatikramaṇīyo velā-m-iva mahāsamudreṇa |