guru-dharma 4

bhaktāgraṁ śayanāsanāgraṁ vihārāgraṁ

kin ti dāni gautami bhaktāgraṁ śayanāsanāgraṁ vihārāgrañ ca bhikṣuṇīhi bhikṣusaṁghātośā dayitavyaṁ |

eṣo dāni koci bhikṣuṇī-saṁghasya bhaktaṁ karoti vaktavyo | jyeṣṭha-paryāyatā karohīti | atha dāni so āha nāsti mama taṁhi śraddhā nāsti prasādo ti vaktavyaḥ | vayaṁ pi na praticchāmo ti | atha dān āha | datta-pūrvaṁ teṣāṁ mama mātrā vā pitrā vā goṣṭhī-sambandhena vā śreṇī-saṁbandhena vā samaya-sambhandhena vā āryamiśrikāṇāṁ na kadācin mayā bhaktaṁ kṛta-pūrvaṁ | pratigṛhṇantu āryamiśrikā ti antamasato eka-piṇḍapātaṁ pi dāpayitvā bhikṣu-saṁghasya bhikṣuṇī-saṁgho śata-rasaṁ pi bhojanaṁ praticchati anāpattiḥ |

kin ti dāni śayanāsanāgraṁ | eṣo dāni kocid bhikṣuṇī-saṁghasya śayanāsanaṁ dadāti | vaktavyaṁ | jyeṣṭha-paryāyatāvad dehīti | atha dāni so āha nāsti mama tahiṁ śraddhā nāsti prasādo | vaktavyaṁ |

vayaṁ pi na praticchāmo ti | atha dān āha | datta-pūrvaṁ mama ārye bhikṣu-saṁghasya śayanāsanaṁ mātrā vā yāvat samaya-sambandhena vā | pratīcchantvāryamiśrikā ti antamasato khayukā maṁcaṁ pi bhikṣu-saṁghasya dāpayitvā mahārhaṁ śayanāsanaṁ bhikṣuṇī-saṁghaḥ pratīcchaty anāpattiḥ |

kin ti dāni vihārāgraṁ | eṣo dāni kocit bhikṣuṇī-saṁghasya vihāraṁ pratiṣṭhāpayati | vaktavyaṁ | jyeṣṭha-paryāyatāvat pratiṣṭhāpayehīti |

atha dān āha | ārye nāsti mama tahiṁ śraddhā | nāsti prasādo ti | vaktavyaṁ vayaṁ pi na pratīcchāmo ti | atha dān āha | ārye kārāpitan teṣāṁ vihārāḥ mātrā vā yāvat samaya-sambandhena vā pratīcchantv āryamiśrikā viharan ti antamasato gomaya-gṛhaṁ pi piṣṭhagṛhaṁ pi bhikṣu-saṁghasya dāpayitvā bhikṣuṇīsaṁgho sapta-bhūmakaṁ pi vihāraṁ pratīcchaty anāpattiḥ |

tā etā bhikṣuṇīyo avajñāya paribhavena vā koṇṭa-bhikṣū ti vā | vaidya-bhikṣū ti vā | akhalla-mahallāprakṛtijño tī vā kṛtvā bhaktāgraṁ śayanāsanāgraṁ vihārāgraṁ bhikṣu-saṁghāto na śātiyati guru-dharmam atikrāmati | evaṁ gautamī bhaktāgraṁ śayanāsanagraṁ vihārāgraṁ bhikṣuṇīhi bhikṣu-saṁghāto sātayitavyo |

ayaṁ gautami bhikṣuṇīnāṁ caturtho guru-dharmo yo bhikṣuṇī-hi yāvaj-jīvaṁ satkartavyo yāvad an-atikramaṇīyo velā-m-iva mahā-samudreṇa |