guru-dharma 7

abhikṣuke avāse

kin ti dāni na kṣamati bhikṣuṇīhi abhikṣuke avāse varṣām upagantuṁ |

na kṣamati bhikṣuṇīhi abhikṣukehi grāma-nagarehi varṣām upagantuṁ |

atha dāni bhikṣuṇī jñātikehi grāma-vāsake hi nimantrīyati | ihāryā varṣāvasāna ti na ca tahiṁ keci bhikṣū bhavanti bhikṣuṇī ca jñātikā-m-anukaṁpitu-kāmā bhavatinti vaktavyaṁ | jyeṣṭha-parṣāṁ tāva nimantretha | atha dān āhaṁsuḥ | nāsti asmākaṁ tahiṁ śraddhā | nāsti prasādo | vaktavyam | ahaṁ pi na icchāmi | atha dāni bhikṣuṇī savibhavā bhavati | jñātikāñ ca anukampitu-kā bhavati | ātmanā bhikṣū nimantrayitavyā | teṣām āgatānāṁ samānānāṁ āhāreṇa avaikalyaṁ kartavyaṁ | tehi tahiṁ varṣām upagantavyaṁ | tāya bhikṣuṇīya tahiṁ varṣām tāya bhikṣuṇīya teṣām bhikṣūṇāṁ mūle anvardha-māsaṁ ovādopasaṁkramaṇaṁ pratyāśaṁsitavyaṁ |

atha teṣām bhikṣūṇāṁ varṣām upagatānāṁ antara-varṣā-rāstuastu | koci ādīnavo utpadyati utthāya palāyanti | na dāni kṣamati bhikṣuṇīya kahiñci gantuṁ yāvat pravāraṇā-kālaṁ | yadi tāvat kṣemam bhavati tato te śabdāpayitavyāḥ | na dāni āgantikāyo | atha khalu uktena nimantrayitavyāḥ |

āgatānāṁ samānānāṁ bhaktena pratimānīya ācchādīya yathā samvibhāgan dātavyaṁ | pravārite kiñcāpi yaṁhi chando tahiṁ gacchati anāpattiḥ |

sā eṣā bhikṣuṇī avajñāya vā paribhavena vā koṇṭa bhikṣū ti vā kṛtvā | vaidya-bhikṣū ti vā kṛtvā kṛtvā cūḍa-bhikṣū ti vā kṛtvā khalla-mahalla-akuśala-aprakṛtijño ti vā kṛtvā abhikṣuke āvāse varṣām upagacchati guru-dharmam atikramati | evaṁ gautami na kṣamati bhikṣunīya abhikṣuke āvāse varṣām upagantuṁ | ayaṁ gautami bhikṣuṇīnāṁ saptamo guru-dharmo yo bhikṣuṇīhi yāvaj-jīvaṁ satkartavyo yāvad anatikramaṇīyo velā-m-iva mahā-samudreṇa |