bhikṣuṇī vinaya

Mahāprajāpati Gautamī and the garudhammas

Origin story

om namo buddhāya | ārya-mahāsāṁghikānāṁ lokottaravādināṁ madhy’-udeśikānāṁ pāṭhena bhikṣuṇī-vinaya
syādiḥ |

bhagavān samyaksambuddho yad-artha samudāgato tad-artham abhisambhāvayitvā śākyeṣu viharati śākyānāṁ kapilavastusmin nyagrodhārāme śāstā devānāñ ca manuṣyānāñ ca buddho bhagavān sat-kṛtoguru-kṛto mānitaḥ pūjito arcito apacāyito lābhāgra-yaśo-’gra-prāpto lābhī cīvara-piṇḍapāta-śayanāsana-glāna-pratyaya-bhaiṣajya-pariṣkārānān | tatra cānupalipto padmam iva jalena puṇya-bhāgīyān satvān puṇyehi niveśayamāno phalabhāgīyān satvān phalehi pratiṣṭhāpayamāno vāsanābhāgīyān satvān vāsanāyām avasthāpayamāno amṛtam an-alpakena deva-manuṣyān samvibhajanto prāṇi koṭi-niyuta-śata-sahasrāṇy amṛtaṁ anuprāpayanto anavarāgra-jāti-jarā-maraṇa-saṁsāra-kāntāra-narakavidurgān mahā-prapātād abhyuddharitvā kṣeme śive same sthale abhaye nirvāṇe pratiṣṭhāpayamāno āvarjayitvā aṅga-magadha-vṛji-malli-kāśi-kośala-kuru-pañcāla-cedi-vatsa-matsya-śūrasena-śivi-daśārṇa cāsvaki-avanti |

jñāne dṛṣṭa-parākramo svaḍhāṁyāṁ bhūḥ divyehi vihārehi viharanto brāhmehi vihārehi āryehi vihārehi aniñjehi vihārehi viharanto brāhmehi vihārehi āryehi vihārehi aniñjehi vihārehi satātyesātatye hi vihārehi buddho buddha-vihārehi jino jinavihārehi jānako jānaka-vihārehi sarvajño sarvajña-vihārehi ceto-vasi-parama-pārami-praptośtāś ca punar buddhā bhagavanto yehi yehi vihārehi ākāṁkṣanti tehi tehi vihārehi viharanti vihāra-kuśalāś ca punar buddhā bhagavantaḥ |

2atha khalu mahāprajāpatī gautamī cchandāya cchandakapālāya dāsacchandāye cchandaka-mātare ca pañcahi ca śākiyānī-śatehi sārdhaṁ yena bhagavāṁs tenopasaṁkramitvā bhagavataḥ pādauśirasā vanditvā ekānte asthāsi ekānta-sthitā mahāprajāpatī gautamī bhagavantam etad avocat | durlabho bhagavan buddhotpādo durlabhā sad-dharma-deśanā | bhagavāṁs caitarhi loke utpanno tathāgato’rhan samyaksambuddho dharmo ca deśayati aupasamiko pārinivāṇiko sugata-pravedito amṛtasya prāptaye nirvāṇasya sākṣāt-kriyāya samvartati | sādhu bhagavānvan mātṛgrāmo pi labheya tathāgata-pravedite dharmavinaye pravrajyām upasampadaṁ bhikṣuṇi-bhāvaṁ | bhagavān āha | mā te gautami rocatu tathāgata-pravedite dharma-vinaye pravrajyām-upasaṁpadāṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁvo |

atha khalu mahāprajāpatī gautamī | na khalu bhagavān mātṛgrāmasya avakāśaṁ karoti tathāgata- pravedite dharma-vinaye pravrajyām-upasampadāṁdāya bhikṣuṇī-bhāvāyeti | sā bhagavato pādau śirasā vanditvā sārdhaṁ cchandāya cchandakapālāye dāsacchandāye cchandaka-mātare ca yena tāni pañca śākiyānī- śatāni tenopasaṁkramitvā śākiyānīyo etad avocat | na khalu āryamiśrikāyo bhagavān avakāśaṁ karoti mātṛgrāmasya tathāgata-pravedite dharma-vinaye pravrajyā-upasaṁpadāya bhikṣuṇī-bhāvāya | kim puna vayam āryamiśrikāyo sāmam eva keśān otārayitvā kāṣāyāni vastrāṇi ācchādayitvā kośakā-baddhehi nehi bhagavantaṁ kośalehi janapadehi cārikāṁ caramāṇaṁ pṛṣṭhimena pṛṣṭhim ābandhema | sace mo bhagavān anuni ṣyati pravrajiṣyāmo no ca anujāniṣyati evam tu tāyi bhagavato santike brahmacaryañ cariṣyāmaḥ sādhu āryeti tāyo śākiyānīyo mahāprajāpatīye gautamīye pratyāśrauṣi |

3atha khalu bhagavān kapilavastusmin nagare yathābhiramyaṁ viharitvā kośaleṣu janapadeṣu cārikāṁ prakrāmi | atha khalu mahāprajāpatī gautamī sārdhaṁ cchandāye cchandakapalāye dāsacchandāya cchandaka-mātare ca pañcahi ca śākiyānī-śatehi sātmaneva keśān otārayitvā kāṣāyāṇi vastrāṇi ācchādayitvā kośakaṁka-baddhehi yānehi bhagavantaṁ kośaleṣu janapadeṣu cārikāṁ caramāṇaṁ pṛṣṭhimena pṛṣṭham anubandheṁsuḥ |

4atha khalu bhagavān kośaleṣu janapadeṣu cārikāṁ caramāno mahatā bhikṣu-saṁghena sārdhaṁ pañcahi bhikṣu-śatehi yena kośalānāṁ śrāvastī-nagaraṁ tad avasāri | tad anuprāptas tatraiva viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme |

atha khalu mahāprajāpatī gautamī yena bhagavāṁs tenopasaṁkramitvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte asthāsi | ekāntasthitā mahāprajāpatī gautamī bhagavantam etad avocat | durlabho bhagavan buddhotpādo durlabhā sad-dharma-deśanā | bhagavāṁś caitarhi loke utpanno tathāgato rhaṁ samyaksambuddho dharmo ca deśate aupasamiko ca pārinirvāṇiko sugatapravedito amṛtasya prāptaye nirvāṇasya sākṣāt-kriyāya samvartati | sādhu bhagavānvan mātṛ-grāmo pi labheya tathāgatapravedite dharma-vinaye pravrajyā-m-upasampadāṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ | evam ukte bhagavān mahāprajāpatīṁ gautamīm etad avocat | mā te gautamī rocatu mātṛgrāmasya tathāgatapravedite dharmavinaye pravrajyā-upasampadā-bhikṣuṇi-bhāvo |

5atha khalu mahāprajāpatī gautamī | na khalu bhagavān avakāśaṁ karoti mātṛgrāmasya tathāgata-pravedite dharma-vinaye pravrajyāṁjyāya upasampadāṁdāya bhikṣuṇi-bhāvasyeti | sā bhagavato pādāṁ śirasā vanditvā jetavanasya ārāma-dvārakoṣṭhakoka samīpe rodamānī asthāsi pādāṇguṣṭhena bhūmiṁ vilikhantī | addaśāśi khu anyataro bhikṣur mahāprajāpatīṁ gautamīṁ jetavanasya ārāmadvāra-koṣṭha-samīpe rudamānīn tiṣṭhantīṁ pādāṅguṣṭhena bhūmiṁ vilikhentīṁ dṛṣṭvā ca punar yenāyuṣmān ānando tenopasaṁkramitvā āyuṣmantam ānandam etad avocat | eṣā āyuṣman ānanda mahāprajāpatī gautamī jetavanasya ārāma-koṣṭhaka-samīpe rudamānī tiṣṭhati pādāṅguṣṭhena bhūmiṁ vilikhantī | gacchāvusānanda jānehi kiṁ mahāprapatī gautamī rodīti |

6atha khalu āyuṣmān ānando yena mahāprajāpatī gautamī tenopasaṁkramitvā mahāprajāpatīṁ gautamīm etad avocat | kiṁ gautami rudasi | evam ukte mahāprajāpatī gautamī āyuṣmantam ānandam etad avocat | alam me āryānanda ruṇṇena yatra hi nāma evaṁ durlabho buddhotpādo evaṁ durlabhā sad-dharma-deśanā | bhagavāṁś caitarhi loke utpanno tathāgato ’rhan samyaksambuddho dharmo deśīyati aupasamiko pārinirvāṇiko sugata-pravedito amṛtasya prāptaye nirvāṇasya sākṣātkriyāyai samvartati | na ca bhagavān avakāśaṁ karoti mātṛgrāmasya tathāgata-pravedite dharma-vinaye pravrajyāyopasampadāya bhikṣuṇī-bhāvasya ścai sādhu tāvāryānanda bhagavantaṁ yāca yathā labheya mātṛgrāmo pi tathāgata-pravedite dharma-vinaye pravrajyām upasampadāṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ |

7sādhu gautamīti āyuṣmān ānando mahāprajāpatīye gautamīye pratiśrutvā yena bhagavāṁs tenopasaṁkramitvā bhagavataḥ pādauśirasā vanditvā ekānte asthāsi | ekāntasthito āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat durlabho bhagavan buddhotpādo durlabhā sad-dharma-deśanā bhagavān cetarhi loke utpannānno tathāgato’rhan samyaksambuddho dharmo ca deśyate aupasamiko pārinirvāṇiko sugata-pravedito amṛtasya prāptaye nirvāṇasya sākṣāt-kriyāyai samvartati | sādhu bhagavānvan mātṛgrāmo pi labheya tathāgata-pravedite dharmavinaye pravrajyām upadampadāṁ bhikṣuṇi-bhāvaṁ | evam ukte bhagavān āyuṣmantam ānandam etad avocat | mā te gautamī-mātā rocatu mātṛgrāmasya tathāgata-pravedite dharma-vinaye pravrajyā-m-upasampadāṁ bhikṣuṇī-bhāvo |

8atha khalv āyuṣmān ānando | bhagavān nāvakaśaṁ karoti mātṛgrāmasya tathāgata- pravedite dharma-vinaye pravrajyā-upasaṁpadāye bhikṣuṇī-bhāvasyeti | bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā yena mahāprajāpati gautamī tenopasaṁkramitvā mahāprajāpatīṁ gautamīm etad avocat | na khalu gautamī bhagavān avakāśaṁ karoti mātṛgrāmasya tathāgata-pravedite dharma-vinaye pravrajyāyopasaṁpadāya bhikṣuṇī-bhāvāya | evam ukte mahāprajāpatī gautamī āyuṣmantam ānandam etad avocat | sādhu tāvāryānanda dvitīyaṁ pi bhagavantaṁ yāca yathā mātṛgrāmo pi labheya tathāgata-pravedite dharma-vinaye pravrajyāṁ upasaṁpadāṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ | sādhu gautamīti āyuṣmān ānando dvitīyaṁ pi mahāprajāpatīye gautamīye pratiśrutvā yena bhagavān tenopasaṁkramitvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte asthāsi | ekānte sthito āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | durlabho bhagavan buddhotpādo ti tad evaṁ sarvaṁ yācayāva bhikṣuṇībhāvo ti evam ukte bhagavān āyuṣmantam ānandam etad avocat | māte gautamī mātā rocatu mātṛgrāmasya tathāgata-pravedite dharmavinaye pravrajyā upasaṁpadā bhikṣuṇī-bhāvo | saṁyathāpi nāmānanda sampanne yava-karaṇe ca kāraṇḍavaṁ nāma rogarājā ti upanipateya evan taṁ sampannaṁ yava-karaṇaṁ mahatā upakleśena upakliṣṭaṁ bhavati evam eva gautamī mātā yasmin prāvacane mātṛgrāmo pi labhati pravrajyām upasaṁpadāṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ evan taṁ prāvacanaṁ mahatā-m-upakleśena upakliṣṭaṁ bhavati | sayyathāpi nāma gautamī mātā sampanne ikṣu-karaṇe mañjiṣṭhā nāma roga-rājā ti evan taṁ sampannaṁ ikṣu-karaṇam mahatā upakleśena upakliṣṭam bhavati | evam eva gautamī mātā yasmin prāvacane mātṛgrāmo pi labhati pravrajyām upasaṁpadāṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ evan taṁ prāvacanam mahatā upakleśena upakliṣṭam bhavati | sayyathāpi nāma mā te gautamī mātā rocatu mātṛgrāmasya tathāgata-pravedite dharma-vinaye pravrajyā-m-upasaṁpadāṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁvo |

9atha khalv āyuṣmān ānando | bhagavān vakāśaṁ karoti mātṛgrāmasya tathāgata-pravedite dharma-vinaye pravrajyāyopasaṁpadāya bhikṣuṇī-bhāvasyeti | yena mahāprajāpatī gautamī tenopasaṁkramitvā mahāprajāpatīṁ gautamīṁ etad avocat | na khalu gautamī bhagavān avakāśaṁ karoti mātṛgrāmasya tathāgata-pravedite dharma-vinaye pravrajyāyopasaṁpadāya bhikṣuṇī-bhāvasyeti | evam ukte mahāprajāpatī gautamī āyuṣmantam ānandam etad avocat | sādhu tāvāryānanda tṛtīyaṁ pi bhagavantaṁ yāca yathā mātṛgrāmo pi labheya tathāgata-pravedite dharma-vinaye pravrajyām upasaṁpadaṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ | sādhu gautamītī āyuṣmān ānando tṛtīyaṁ pi mahāprajāpatīya gautamīya pratiśrutvā yena bhagavāṁs tenopasaṁkramitvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣīdi ekānta-niṣaṇṇo āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | purimakānāṁ bhagavan tathāgatānām arhatāṁ samyaksambuddhānāṁ kati parṣāyo abhuvan | evam ukte bhagavān āyuṣmantam ānandam etad avocat | purimakānām ānanda tathāgatānām arhatāṁ samyaksambuddhānāṁ catvāri pariṣāyo abhuvan sayyathīdaṁ | bhikṣu bhikṣuṇī upāsakopāsikā |

evam ukte āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | ye ime bhagavan catvāro śrāmaṇya-phalā sayyathīdaṁ śrota-āpatti-phalaṁ sakṛd-āgāmiphalam an-āgāmi-phalam agra-phalam arhatvaṁ | bhavyo eteṣāṁ mātṛgrāmo pi eko ’pramatto ātāpi vyupakṛṣṭo viharanto sākṣīkartuṁ | evam ukte bhagavān āyuṣmantam ānandam etad avocat | yānīmāni ānanda catvāri śrāmaṇya-phalāni sayyathīdaṁ śrota-āpatti-phalaṁ yāvad agra-phalam arhatvaṁ | bhavyo eteṣāṁ matṛgrāmo pi eko ’pramatto ātāpi vyupakṛṣṭo viharanto sākṣīkartuṁ |

10evam ukte āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | yato khalu bhagavan purimakānāṁ tathāgatānām arhatāṁ samyaksaṁbuddhānāṁ catvāro parṣāyo abhūṁsuḥ bhikṣu-bhikṣuṇī upāsakopāsikā | ime catvāri śrāmaṇya-phalāni sayyathīdaṁ | śrota-āpatti-phalaṁ yāva agraphalam arhatvaṁ | bhavyo eteṣāṁ mātṛgrāmo pi eko apramatto ātāpi vyupakṛṣṭo viharanto sākṣīkartuṁ | sādhu bhagavan mātṛgrāmo pi labheya tathāgata-pravedite dharma-vinaye pravrajyām upasaṁpadāṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ | duṣkara-rikā ca bhagavato mahāprajāpatī gautamī āpyikā poṣikā janetrīye kāla-gatāye stanyasya dāyikā bhagavāṁś ca kṛtajño kṛta-vedī | evam ukte bhagavān āyuṣmantam ānandam etad avocat | evam etad ānanda duṣkara-kārikā ānanda tathāgatasya mahāprajāpatī gautamī āpāyikā poṣikā janetriye kāla-gatāye stanyasya dāyikā tathāgato ca kṛta-jño kṛta-vedī ca | api cānanda tathāgato pi mahāprajāpatīya gautamīya duṣkara-kārako | tathāgataṁ hy ānandā-āgamya mahāprajāpatī gautamī buddha-śaraṇaṁ gatā | dharma-śaraṇaṁ gatā | saṁgha-śaraṇaṁ gatā tathāgataṁ hy ānandāgamya mahāprajāpatī gautamī

  1. yāvaj-jīvaṁ prāṇātipātāto prativiratā
  2. yāvaj-jīvaṁ adattādānāt prativiratā
  3. yāvaj-jīvaṁ kāmeṣu mithyācārāt prativiratā
  4. yāvaj-jīvaṁ mṛṣā-vādāto prativiratā
  5. yāvaj-jīvaṁ surā-maireya-madya-pānāto prativiratā ||

tathāgataṁ hy ānandāgamya mahāprajāpatī gautamī śraddhayā vardhati | śīlena vardhati śrutena vardhati tyāgena vardhati | prajñayā vardhati | tathāgataṁ hy ānandāgamya mahāprajāpatī gautamī duḥkhaṁ jānāti samudayaṁ jānāti | nirodhaṁ jānāti | mārgaṁ jānāti ||

11yaṁ ānanda pudgalo pudgalam āgamya buddhaṁ śaraṇaṁ gacchati | dharmaṁ śaraṇaṁ gacchati | saṁghaṁ śaraṇaṁ gacchati | iminā ānanda pudgalena imasya pudgalasya na supratikaraṇaṁ bhavati yāvajjīvaṁ pi na upasthiheya yad uta cīvara-piṇḍapāta-śayanāsana-glāna-pratyaya-bhaiṣajya-pariṣkārehi | evaṁ pi na supratikaraṁ bhavati | yaṁ ānanda pudgalo pudgalam āgamya yāvajjīvaṁ prāṇātipātāto prativiramati | yāvaj-jīvaṁ adattādānāto prativiramati | yāvaj-jīvaṁ kāmeṣu mithyācārāt prativiramati | yāvaj-jīvaṁ mṛṣā-vādāto prativiramati | yāvajjīvaṁ surā-maireya-madya-pānāto prativiramati | iminā pudgalena imasya paupudgalasya na supratikaraṁ bhavati | yāvaj-jīvaṁ api na upasthiheyā | yad uta cīvara-piṇḍapāta-śayanāsana-glāna-pratyaya-bhaiṣajya-pariṣkārehi | evaṁ pi na supratikaraṁ bhavati | yaṁ ānanda pudgalo pudgalam āgamya śraddhayā vardhati śīlena śrutena tyāgena prajñayā vardhati | iminānanda pudgalena imasya pudgalasya na supratikaraṁ bhavati | yāvaj-jīvaṁ pi na upasthiheya yad uta cīvara-piṇḍapāta-śayanāsana-glāna-pratyaya-bhaiṣajya-pariṣkārehi | evaṁ pi se na supratikāram bhavati | yaṁ ānanda pudgalo pudgalam āgamya duḥkhaṁ jānāti samudayaṁ jānāti nirodhañ jānāti mārgañ ca jānāti | iminā ānanda pudgalena imasya pudgalasya na supratikāram bhavati | yāvajjīvaṁ pi na upasthiheya yad uta cīvara-piṇḍapāta-śayanāsana-glāna-pratyaya-bhaiṣajya-pariṣkārehi | evaṁ pi se na supratikaram bhavati ||

12atha khalu bhagavato etad abhūṣi | sace khalu aham ānandasya gautamasya putrasya yāvat-tṛtīyakaṁ api prativahiṣyāmi bhaviṣyati ca se cittasyānyathātvaṁ | śrutā pi se dharmormā sammohaṁ gamiṣyanti | kāmaṁ varṣa-sahasraṁ pi me sad-dharmo sthāsyati | mā haivānandasya gautamī-putrasya bhavatu cittasyānyathātvaṁ mā pi se śrutā dharmā sammoṣaṅ gacchacchantu | kāmaṁ pañcāpi me varṣa-śatāni sad-dharmo sthāsyati | atha khalu bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayati sma | sayyathāpi nāmānanda iha puruṣo parvata-saṁkṣepe setuṁ bandheya yāvad eva vārisya anatikramaṇāya evam evānanda tathāgato bhikṣuṇīnām aṣṭa guru-dharmān prajñāpeti ye bhikṣunīhi yāvaj-jīvaṁ satkartavyā guru-kartavyā mānayitavyā pūjayitavyā anatikramaṇīyā velā-m-iva mahāsamudreṇa || katame aṣṭau |

aṣṭau guru-dharmā

guru-dharma 1

13varṣa-śato pasampannāye ānanda bhikṣuṇīye tadahopa sampannasya bhikṣusya śirasā pādā vanditavyā | ayam ānanda bhikṣuṇīnāṁ prathamo guru-dharmo yo bhikṣūṇīhi yāvaj-jīvaṁ satkartavyo yāva anatikramaṇīyo velā-m-iva mahā-samudreṇa ||

guru-dharma 2

aṣṭādaśa-varṣāye kumārībhūtāye dve varṣāṇī deśitā-śikṣāye paripūrṇaśikṣāye ubhayato saṁghe upasampadā pratyāśaṁsitavyā | ayam ānanda dvitīyo guru-dharmo yo bhikṣuṇīhi yāvaj-jīvaṁ satkartavyo gurukartavyo yāva velā iva samudreṇa ||

guru-dharma 3

āvaḍḍo ānanda bhikṣuṇīnāṁ bhikṣuṣu vacana-patho bhūtena vā abhūtena vā anāvaḍḍo bhikṣusya bhikṣuṇīṣu vacanapatho bhūtena no abhūtena | ayam ānanda bhikṣuṇīnāṁ tṛtīyo guru-dharmo yo bhikṣuṇīhi yāvaj-jīvaṁ satkartavyo vistareṇa ||

guru-dharma 4

bhaktāgraṁ śayyāsanaṁ vihāro ca bhikṣuṇīhi bhikṣuto sādayitavyo | ayam ānanda caturtho guru-dharmo yo bhikṣuṇīhi yāvaj-jīvaṁ satkartavyo gurukartavyo vistareṇa ||

guru-dharma 5

guru-dharmāpannāye ānanda bhikṣuṇīye ardha-māsam bhikṣuṇīsaṁghe mānatvaṁ yācitavyaṁ ubhayato saṁghe ca āhvayanaṁ | ayam ānanda paṇcamo bhikṣuṇīnāṁ guru-dharmo yo bhikṣuṇīhi yāvaj-jīvaṁ satkartavyo vistareṇa ||

guru-dharma 6

anvārdha-māsaṁ bhikṣuṇīhi bhikṣu-saṁghetghāt uvādopasaṁkramaṇaṁ pratyāśaṁsitavyovyaṁ | ayam ānanda bhikṣuṇīnām ṣaṣṭho guru-dharmo yo bhikṣuṇīhi yāvaj-jīvaṁ satkartavyo vistareṇa |

guru-dharma 7

na kṣamati bhikṣuṇīhi abhikṣuke āvāse varṣām upagantuṁ | ayam ānanda bhikṣuṇīnāṁ saptamo gurudharmo yo bhikṣuṇīhi yāvaj-jīvaṁ satkartavyo vistareṇa ||

guru-dharma 8

varṣoṣitāhi ānanda bhikṣuṇīhi ubhayato-saṁghe pravāraṇā pratyāśaṁsitavyā | ayam ānanda bhikṣuṇīnāṁ aṣṭamo guru-dharmo yo bhikṣuṇīhi yāvaj-jīvaṁ satkartavyo gurukartavyo mānayitavyo pūjayitavyo anatikramaṇīyo velā iva samudreṇa |


ime ānanda bhikṣuṇīnām aṣṭau guru-dharmo yoye bhikṣuṇīhi yāvaj-jīvaṁ satkartavyā gurukartavyā mānayitavyā pūjayitavyā anatikramaṇīyā velā iva samudreṇa ||

14sace mānanda mahāprajāpatī gautamī imān aṣṭa guru-dharmān pratīcchati catuhi ca patanīyehi dharmehi anadhyācārāya śikṣāṁ śikṣati | eṣā se adya-d-agreṇa pravrajyā | eṣā upasaṁpadā eṣa bhikṣuṇī-bhāvo | sādhu bhagavann iti āyuṣmān ānando bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā yena mahāprajāpatī gautamī tenopasaṁkramitvā mahāprajāpatīṁ gautamīṁ etad avocat | śṛṇu gautamī bhagavato vacanaṁ | sayyathāpi nāma gautamī iha puruṣa parvatasaṁkṣepe setutuṁ bandheya yāvad eva vāriṣya anatikramaṇāya evam eva gautamī bhagavān bhikṣuṇīnāṁ aṣṭa-guru-dharmān prajñāpeti ye bhikṣuṇīhi yāvaj-jīvaṁ satkartavyā gurukartavyā mānayitavyā pūjayitavyā anatikramaṇīyā velā-m-iva samudreṇa |

15katame ’ṣṭa | varṣa-śatopasampannāya gautamī bhikṣuṇīya tad-ahopasampannasya bhikṣusya pādā śirasā vanditavyā | ayaṁ gautamī bhikṣuṇīnām prathamo guru-dharmo yo bhikṣuṇīhi yāvaj-jīvaṁ satkartavyo yo anatikramaṇīyo velā-m-iva samudreṇa | evaṁ sarve aṣṭa guru-dharmān | tad eva mahāprajāpatīya gautamīya pratyārociti | yāva sace khu tvaṁ gautamī imān aṣṭa guru-dharmān pratīcchasi catuhi ca patanīyehi dharmehi anadhyācārāya śikṣāṁ śikṣasi | eṣā eva te adya-d-agreṇa pravrajyā eṣā upasampadā eṣa bhikṣuṇī-bhāvo ||

16evam ukte mahāprajāpatī gautamī āyuṣmantam ānandam etad avocat | sayyathāpi nāmānanda iha syāt yuvā puruṣo maṇḍana-jātīyo śīrṣa-snāto āhata-vastra-nivastro utpala-mālām vā campaka-mālām vā kumuda-mālām vā tṛṇa-molika-mālām vā śirasā pratīccheya evam evāham āryānanda imān aṣṭa-guru-dharmān śirasā pratīcchāmi catuhi ca patanīyehi dharmehi anadhyacārāya śikṣāṁ śikṣāṁ śikṣiṣyaṁ ||

17atha khalu mahāprajāpatī gautamī sārdhaṁ cchandāyi cchandaka-pālāye dāsa-cchandāye cchandaka-mātare ca pañcahi ca śākiyāni-śatehi sārdhaṁ yena bhagavān tenopasaṁkramitvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte asthāsuḥ |

18ekānta-sthitāyo bhikṣuṇīyo bhagavān etad avocat | tasmād iha bhave bhikṣuṇīyo ady-d-agreṇa mahāprajāpatīṁ gautamīṁ saṁghasthavirāṁ saṁgha-mahattarīṁ saṁgha-thaviriṇā vikandhāvetha | atha khalu mahāprajāpatī gautamī yena bhagavān tenāñjaliṁ praṇāmayitvā bhagavantam etad avocat | ye ime bhagavan bhikṣuṇīnāṁ aṣṭaguru-dharmā bhagavatā saṁkṣiptena bhāṣitā vistareṇa vibhaktā labhyā te ’smābhir vistareṇa śrotuṁ ||