ṇiḥsargika-pācittika-dharmāḥ 1-10

triṁśānām ādiḥ |
daśāhaṁ 1 | vipravāso 2 |
akāle ca 3 | jātarūpa 4 |
kraya-vikrayo 5 | yācate 6 |
sāttasāntarottaraṁ 7 |
dve vikalpena 8 9 rājā ca 10 ||

etāni sādhāraṇāni |