niḥsargika-pācattika-dharma 12

anyoddeśika

Origin story

bhagavān śrāvastyām viharati | sthūlanandā nāma bhikṣuṇī omalina-malinehi cīvarehi pāṭita-vipāṭitehi khaṇḍena pātreṇa chidra-vichidreṇa piṇḍapātam aṇvantivati | striyo āhaṁsuḥ | nāsty āryāye pātraṁ | āha | nāsti | āha | ahan te ārye pātrasya mūlyaṁ demi | pātram ārye jānāpetu | aparā āha | nāsty āryāye cīvaraṁ | āha nāsti | āha | aham āryāye cīvarasya mūlyaṁ demi | cīvaram āryā jānāpayitu | sā khādati ca pibati ca naiva pātraṁ na cīvaraṁ jānāpeti | bhikṣuṇīyo piṇḍa-pātam aṇvantīyo kulopaga-gṛhāṇī praviśanti | tā dāni striyo āhaṁsuḥ | mayā āryāye nandāye pātrasya mūlyan dattaṁ | kiṁcit tāya pātraṁ jānāpitaṁ | tā dāni bhikṣuṇīyo āhaṁsuḥ | kiṁ sā bhadrāyaṇī jānāpayiṣyati | sā khādati ca pibati ca | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocenti | mahāprajāpatī pi gautamī bhagavato āroceti | bhagavān āha | śabdāpayatha nandāṁ | sā dāni śabdāpitā | satyaṁ nande evan nāma tvaṁ nande anyoddeśikenānyaṁ cetāpayasi | āha | āma bhagavan | bhagavān āha | duṣkṛtaṁ te nande yāvad evaṁ nāma tvam anyoddeśikena anyaṁ cetāpayasi | tena hi na kṣamati anyoddeśikenānyaṁ cetāpayituṁ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṁ gautamīm āmantrayati |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī anyoddeśikena anyaṁ cetāpayet niḥsargikapācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā |
  • anyoddeśikene ti pātra-mūlelyena vā cīvara-mūlyena vā |
  • anyaṁ cetāpayed iti bhakṣyam vā bhojyam vā niḥsargika-pācattikaṁ |

yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

eṣo dāni bhikṣuṇīyo kācit pātram vā cīvaram vā ghṛtam vā tailam vā cetāpayituṁ mūlyan deti |yasyārthāya deti tam eva cetāpayitavyaṁ | pātra-mūlyena pātraṁ yāvad ghṛta-mūlyena ghṛtaṁ | anyaṁ cetāpayati | niḥsargikapācatikaṁ | atha a-niyataṁ deti yaṁ icchati taṁ jā peti an-āpattiḥ | atha dān āha | yam icchasi taṁ gṛhṇāhīti | yam icchati taṁ jānāpeti an-āpattiḥ | bhikṣavor apy evam eva āpattis tu vinayātikaramaḥ | avivakṣite an-āpattiḥ | yam vā icchasi taṁ gṛhṇāhīti taṁ gṛhṇāti an-āpattiḥ | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī anyoddeśakenānyaṁ cetāpayati niḥsargika-pācattikaṁ |