niḥsargika-pācattika-dharma 14

pātrāṇāṁ sannicayaḥ

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | bhikṣuṇīyo āgantukā āgatāḥ | tāyo bhikṣuṇīyo yathā-vṛddhikāya utthāpayanti | tā dān āhaṁsuḥ yāva pātrāṇi saṁkrāmayemaḥ | tāyo dāni an-astamite sūrye pravṛttāḥ saṁkrāmayituṁ | candraś codgataḥ na cāśeṣataḥ saṁkrāmitāni | āgantukā āhaṁsuḥ | ārye riktekto vihārako | āhaṁsuḥ yāvat pātrāṇi saṁ-krāmaḥ-krāmayemaḥ | dān āhaṁsuḥ | kiyanty āryamiśrikāṇāṁ pātrāṇi | kim āryamiśrikā trāpaṇaṁ prasārayiṣyanti | kā vā jātiḥ | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocenti | mahā-prajāpatī pi gautamī bhagavato āroceti | bhagavān āha | śabdāpayatha tāyo bhikṣuṇīyo | tā dāni śabdāpitāḥ | satyaṁ bhikṣuṇīyo ti | bhagavāṁs tad eva sarvaṁ pṛcchīyati | yāvad ām bhagavan | bhagavān āha | evañ ca nāma yūyaṁ pātra-sannicayaṁ karotha | tena hi na kṣamati pātra-sannicayaṁ kartuṁ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṁ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami bhikṣuṇīyo yāvat paryava-dātāni bhaviṣyanti |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī pātra-sannicayaṁ kuryān niḥsargika-pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā |
  • pātra-sannicayan ti pātran nāma sumbhakaṁ upa-sambhakaṁ | uktaṭeyakaṁ vaṁkeṭakaṁ tiṁkhini-pātraṁ | jyeṣṭhakaṁ madhyamakaṁ kanyasakaṁ | apātraṁ atipātraṁ pariṣkāra-pātraṁ |
  • sannicayaṁ kuryād iti saṁgrahaṁ kuryān

nissargikaṁ yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

bhikṣuṇīya ṣodaṣa pātrāṇi upasthāpayitavyāni | ekaṁ pātram adhiṣṭhihitavyaṁ | trīṇi pātrāṇi mitrāṇām vikalpayitavyāni | catvāri apātrāṇi | catvāri atipātrāṇī | catvāri pariṣkāra-pātrāṇi | tad uttariṁ upasthāpayanti niḥsargika-pācattikaṁ | etaṁ dāni bhikṣuṇīye parimāṇaṁ baddhaṁ pātra-dhāraṇaṁ | kiñcāpi bhikṣuḥ bahukāny api pātrāṇi vikalpetvā paribhuñjāti an-āpattiḥ | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī pātra-sannicayaṁ kuryān niḥsargika-pācattikaṁ