niḥsargika-pācattika-dharma 16

niḥśṛjāti

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | sthūlanandā nāma bhikṣuṇī cīvarāṇi naiva dhovati na sīveti na rañjeti | tāye dāni omalina-malinā saṁghāṭī pāṭita-vipāṭitā | upāśraye nikṣiptā yā icchati sā upādīyatū ti | athāparā bhikṣuṇī jetā nāma lūha-cīvara-dharā | sā bhikṣuṇīhi vuccati | ārye etāṁ saṁghāṭiṁ dhoviya sīviya phoṣiya prāvṛtā | sā dāni sthūlanandā āha | ānehi ārye etāṁ saṁghāṭiṁ mahyaṁ eṣā saṁghāṭī | paśyatha āryamiśrikāyo na kiñcic chakyate upāśraye nikṣipituṁ | labdhotkṣiptikāhi pūro saṁghārāmo tāva | dhṛṣṭā ca mukharā ca pragalbhā ca sā dāni tāya saṁghāṭī ācchinnā | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | mahāprajāpatī pi gautamī bhagavato āroceti | yāvad bhagavān āha |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī bhikṣuṇy-upāśraye purāṇa-saṁghāṭiṁ nikṣipetvā vā nikṣipāyetvā vā yā icchati sā upādīyatū ti | uktvā paścāt svayam eva upādiyeya nissargika-pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā | peyālaṁ |
  • bhikṣuṇy upāśraye ti bhikṣuṇī-vihāre |
  • saṁghāṭī ti cīvaraṁ |
  • nikṣipetvā ti svayaṁ |
  • nikṣipāyetvā ti pareṇa |

yā icchati sā upādīyatū ti paścāt svayam eva upādīyeta niḥsargika-pācattikaṁ |

Permutations

sā eṣā bhikṣuṇī bhikṣuṇī-upāśraye cīvaraṁ nikṣipetvā vā nikṣipāyetvā vā yā icchati sā upādīyatū ti yadi kāci upādinnam bhavati na kṣamati ācchindituṁ | ācchindati niḥsargikaṁ bhavati | atha dāni na kāyaci upādinnam bhavati tasyā eva ca tāya artho bhavati kiñcāpi gṛhṇāti an-āpattiḥ | atha dāni kṣudrānukṣudrakaṁ pariṣkāraṁ nikṣiptam bhavati yadi kāyaci upādinnam bhavati na kṣamati ācchindituṁ | ācchindati vinayātikramam āsadayati | bhikṣur api bhikṣu-vihāre pātram vā cīvaram vā upānaham vā kṣudrānukṣudrakam vā pariṣkāraṁ nikṣipitvā yo icchati so upādīyatū ti | yadi kenacid upādinnam bhavati na kṣamati ācchincituṁ | ācchindati vinayātikramam āsādayati | atha na kenacid gṛhītam bhavati so eva tenārthiko bhavati kiñcāpi gṛhṇāti an-āpattiḥ | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī bhikṣuṇy-upāśraye purāṇa-saṁghāṭiṁ nikṣipetvā vā nikṣipāyetvā vā yā icchati sā upādīyatū ti uktvā paścāt svayam eva upādīyeya niḥsargika-pācattikaṁ |