pācattika-dharma 100

ūna-dvādaśa-varṣā gṛhi-caritā

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | tā dāni śākiya-kanyāyo malla-kanyāyo kolīya-kanyāyo gṛhi- caviritāyo pravrajitāyo paṭu kāyo uccakṣukāyo kṣipra-niśāntikāyo | mahāprajāpatī gautamī bhagavantaṁ pṛcchati | labhyā dāni bhagavan ūna-viṁśati-varṣāṁ gṛhi-caritām upasthāpayituṁ | bhagavān āha | labhyā | tāyo aṣṭa-varṣām nava-varṣāṁ gṛhi-caritām upasthāpayanti | tā a-prati-saṁkhyāna-vartinyo bhavanti | yathā ūna-viṁśati-varṣāḥ | yāvad bhagavān āha | na kṣamati ūna-dvādaśa-varṣāṁ gṛhi-caritām upasthāpayituṁ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṁ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami bhikṣuṇīyo yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī ūna-dvādaśa-varṣāṁ gṛhi-caritām upasthāpayet pācattikaṁ |

Definitions

  • gṛhi-caritā ti vikopita-brahmacaryā |
  • upasthāpayed iti upasaṁpādayet

pācattikaṁ | yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

yā eṣā gṛhi-caritā ākāṁkṣati tathāgata-pravedite dharma-vinaye upasaṁpadaṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ sā tāya anugrāhitavyā | peyālaṁ | yāvat hasta-pādā nivāsayitavyāḥ | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī ūna-dvādaśa-varṣāṁ gṛhi-caritām upasthāpayet pācattikaṁ || 10 ||

uddānaṁ |
sammukham 91 | ūna-dvādaśa-varṣā 92 |
an-aṅgopetā 93 | asammatā 94 | duḥśīlā 95 |
ūna-viṁśati-varṣā kumārī-bhūtā 96 |
a deśita-śikṣā 97 | aparipūra-śikṣā 98 |
asammatā 99 | ūna-dvādaśa-varṣā gṛhi-caritāya 100
pūryate daśamo vargaḥ ||