pācattika-dharma 104

nānuśāset

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | tāyo dāni bhikṣuṇīyo upasthāpiya upasthāpiya nāva vadanti nānuśāsanti | tāyo dāni indragavā iva vardhanti yāvat kathaṁ saṁghāṭī-pātra-cīvara-dhāraṇe pratipattavyaṁ | peyālaṁ | yāvad bhagavān āha | duṣkṛtaṁ vo bhikṣuṇīyo evañ ca nāmā yūyaṁ upasthāpayitvā vavadatha nānuśāsatha | tena hi dve varṣāṇi ovaditavyā anuśāsitavyā |

atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṁ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī upasthāyikā upasthāpitāṁ dve varṣāṇi nāvavadeya nānuśāsayet pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā | peyālaṁ |
  • upasthāyikā ti upādhyāyinī |
  • upasthāpitān ti sārdhaṁ vihāriṇī |
  • dve varṣāṇī ti dve dakavarṣāṇi |
  • nāvavaded iti abhidharme vā abhivinaye vā |
  • abhidharmo nāma nava-vidhaḥ sūtrāntaḥ |
  • abhivinayo nāma prātimokṣaḥ vistara-prabhedena |
  • nānuśāsed iti ācāram akurvantīm an-ācāraṁ kurvantīṁ na nirddhameyā na daṇḍakarma dadyāt

pācattikaṁ |

Permutations

atha dāni sā upasthāpitā dur-vacā bhavati śaithilikā vā bāhulikā vā aśikṣā-kāmā nirddhamitavyā | bhikṣur api sārdhaṁ vihāri naṁ nāvāvadati nānuśāsati vinayātikramam āsādayati | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī upasthāyikā upasthāpitāṁ dve varṣāṇi nāva-vaden nānuśāset pācattikaṁ || 4 ||