pācattika-dharma 107

ekato viśuddhāṁ

Origin story

bhagavān rājagṛhe viharati | tahiṁ dāni jetā nāma bhikṣuṇī | sā antevāsinīṁ bhikṣuṇīhi upasaṁpādīyāna sthūlanandāṁ bhikṣuṇīm āha | ārye mama antevāsinī upasampādyā sādhu ārye āryamiśrikānāṁ gaṇaṁ paryeṣehi | tāya gatvā ṣad-vargikā bhikṣū ānītā | sā dān āha | nāham etehi upasaṁpādayeyaṁ | tāya dāni aparaṁ divasaṁ bhadrakāṇāṁ bhikṣuṇāṁ gaṇaṁ samudānayitvā upasaṁpādayitvā | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo majāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | yāvad bhagavān āha | duṣkṛtaṁ te jete evan nāma tvaṁ ekato viśuddhāṁ parivāsikinīm upasthāpayasi | evan nāma tvaṁ gaṇam avajānāsi | tena hi na kṣamati gaṇam avajānituṁ | peyālaṁ | yāvad bhagavān āha |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī ekato viśuddhāṁ parivāsikinīm upasthāpayet pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā |
  • ekato viśuddhām iti bhikṣuṇīgaṇenopasampannāṁ |
  • pārivāsikinīm iti parivasita-rātriṁ |
  • upasthāpayed iti upasampādayen

na bhikṣu-gaṇena pārājikaṁ | yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

na kṣamati ekato pārivāsikinīm upasthāpayituṁ | nāpi kṣamati a-pariśuddhena upasaṁpādayituṁ | atha khalu pratikṛty eva tāva bhadrakāṇāṁ bhikṣūṇāṁ gaṇo samudānayitavyo | atha dāni anye bhadrakāḥ anye a-bhadrakāḥ tathā kartavyaṁ yathā bhadrottarāṇi karmāṇi bhavanti | bhikṣuṇā pi bhadrottarāṇi karmāṇi kartavyāni | atha dāni gaṇam avajānāti vinayātikramam āsādayati | atha dāni senābhayaṁ vā bhavati para-cakra-bhayaṁ vā nagaroparodho vā kiñcāpi pārivāsikinīm upasthāpayety an-āpattiḥ | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī ekato viśuddhāṁ pārivāsikīnīm upasthāpayet pācattikaṁ || 7 ||