pācattika-dharma 109

kiṁ punaḥ

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | sthūlanandā nāma bhikṣuṇī an-aṅgopetā upasthāpayati | sā nāvavadati nānuśāsati | tā indra-gavā viya vardhanti śiva-cchagalā viya vardhanti | peyālaṁ | yāvat kathaṁ saṁghāṭī-pātra-cīvara-dhāraṇe pratipadyitavyaṁ | sā dāni bhikṣuṇīhi vuccati kim punar āryāye an-aṅgopetāye upasthāpitena yaṁ āryā-m-evaṁ vaktavyā anuśāsitavyā | sā dān āha | kiṁ bhadrāyiṇīyo irṣyā-pathā mama parṣām upasthāpayantīyo | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | yāvad bhagavān āha | duṣkṛtaṁ te nande evan nāma tvaṁ kṣiyā-dharmam āpadyesi | tena hi na kṣamati kṣiyā-dharmam āpadyituṁ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṁ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami | yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi evam ucyamānā | kim punar āryāye an-aṅgopetāye upasthāpitena | yaṁ āryā evam vaktavyā anuśāsitavyety uktā samānā kṣiyā-dharmam āpadyeya pācattikaṁ |

Definitions

 • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā |
 • bhikṣuṇīhī ti saṁghena mahājanena eka-pudgalena |
 • kim punar āryāye an-aṅgopetāye ti daśahi aṅgehi samanvāgatā aṅgopetā |
  prātimokṣa-samvara-samvṛtā bhavati 1 |
  bahu-śrutā bhavaty abhidharme 2 |
  bahu-śrutā bhavaty abhivinaye 3 |
  yāvat | dvādaśa varṣā ca bhavati 10 |
  yasyā imāni daśāṅgāni na samvidyante sā bhavati an-aṅgopetā |
 • kṣiyādharmam āpadyeya ti vivācayet

pācattikaṁ yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

sā eṣā bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi yucyamānā kim punar āryāye an-aṅgopetāye u pa sthāpiteneti kṣiyā-dharmam āpadyeya pācattikaṁ | bhikṣur api bhikṣūhi vucyamāno kim punar āyuṣmato an-aṅgopetasya upasthāpiteneti kṣiyā-dharmam āpadyeya vinayātikramam āsādayati | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi evaṁ vucyamānā kim punar āryāye an-aṅgopetāye upasthāpiteneti uktā kṣiyā-dharmam āpadyeya pācattikaṁ || 9 ||