pācattika-dharma 110

na visarjayet

Origin story

bhagavān vaiśālīyam viharati | aparā dāni śikṣamāṇā sthūlanandām āha | sādhu me ārye nande upasaṁpādaya māṁ | sā dān āha | bāḍhaṁ ahaṁ te upasaṁpādayiṣyan ti | sā vilakṣeti | naivopasaṁpādeti na visarjayati | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | peyālaṁ | yāvat śabdāpayatha nandāṁ | sā dāni śabdāpitā | tad eva sarvaṁ pṛcchīyati | yāvad āma bhagavan | bhagavān āha | duṣkṛtaṁ te nande |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī śikṣamāṇām evaṁ vādet | yadā pūra-śikṣā bhaviṣyasi tato ham upasthāpayiṣyan ti vaditvā naivopasaṁpādayen na visarjayet pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā | peyālaṁ |
  • śikṣamāṇe ti aṣṭādaśehi varttehi dve varṣāṇi deśtita-śikṣā |
  • evam vadeyā ti yathā sthūlanandā bhikṣuṇī |
  • ahan te upasthāpayiṣyan ti upasthāpayitavyā |

atha dāni na pratibalā bhavati anyā adhyeṣitavyā | atha dāni naivātmanā upasthāpayati nāpy anyāṁ adhyeṣayati na visarjayati | gaccha yatrecchasi tahiṁ upasampadyāhīti | sā eṣā bhikṣuṇī śikṣamāṇām uktvā ahan te upasthāpayiṣyan ti paścān nopasampādayen na visarjayet pācattikaṁ || 10 ||