pācattika-dharma 112

chatra

Origin story

bhagavān vaiśālīyam viharati | bhadrā kāpileyī chatreṇa gṛhītena upānahābhyām ābaddhābhyāṁ jñāti-kulaṁ gacchati | jano dāni ojjhāyati | paśyatha bhaṇe śramaṇikā adyāpīyaṁ pravrajitā pi maha-cchandā | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | yāvad bhagavān āha | tena hi na kṣamati chatropānahaṁ |

eṣaivārthotpattiḥ | bhagavān śrāvastīyam viharati | tā dāni śākīya-kanyāḥ lecchavi-kumārāḥ pravrajitā gacchantīyo ātapena dahyante | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | peyālaṁ yāvad bhagavān āha | tena hi anujānāmi gilānāye | yāvāt |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī a-gilānā chatropānahaṁ dhārayet pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā |
  • a-gilānā ti pratyuddhṛtaṁ bhagavatā padaṁ an-āpattir gilānāye | kin tāvad atra gailānyam abhipretaṁ | jarā-durbalā vā vyādhi-durbalā va prakṛti-sukumārā vā | śaknoti gantuṁ ātapena dahyate |
  • chatropānaha iti chatran nāma bhūrja-chatraṁ tāla-chatraṁ veṇu-chatraṁ parṇa-chatraṁ caila-chatram |
  • upānahā nāma eka-palāsikā saṁpuṭā vā |
  • dhārayed iti paribhuñjet

pācattikaṁ | yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

sā eṣā bhikṣuṇī a-gilānā chatran dhāreti na upānahāṁ vinayātikramam āsādayati | upānahān dhāreya na chatraṁ vinayātikramam āsādayati | ubhayan dhāreti pācattikaṁ | nobhayaṁ an-āpattiḥ | bhikṣur api picu-mastakādi chatraṁ dhāreti saṁpuṭām vā anirmokāṁ vinayātikramam āsādayati | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī a-gilānā chatropānahaṁ dhārayet pācattikaṁ |