pācattika-dharma 118

adhvānaṁ

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | bhikṣū dāni vaiśālīyaṁ varṣoṣitāḥ śrāvastīṁ prasthitāḥ bhagavato pādā-vandāḥ | bhikṣuṇīhi śrutaṁ bhikṣū kila bhagavato pāda-vandā gamiṣyantīti | tāyo pariveṇaṁ gatvā āhaṁsuḥ | vandāmy ārya śruṇomaḥ āryamiśrāḥ śrāvastīyaṁ gamiṣyanti bhagavataḥ pāda-vandā | āhaṁsuḥ | āma kiṅ kartavyaṁ | āhaṁsuḥ | vayam api gamiṣyāmaḥ | āhaṁsuḥ | bhagavatā śikṣā-padaṁ prajñaptaṁ na kṣamati bhikṣuṇīye saha adhvāna-mārgaṁ pratipadyitum | tāyo dāni āhaṁsuḥ | kadā punar āryamiśrā gamiṣyanti | āhaṁsuḥ | amukaṁ divasaṁ | tāyo eka-dvikāya divasāni gaṇayanti tad-aho gamiṣyantīti | tāyo dāni prakṛtyeva kṛta-bhaktakṛtyāḥ nivāsayitvā prāvaritvā pātra-cīvaram ādāya mārge sthitāḥ | te ca bhikṣavo tāṁ velāṁ prasthitāḥ | te tāṁ dṛṣṭvā āhaṁsuḥ | āyuṣmanto imāyo tāyo bhaginīyo śīghra-śīghraṁ gacchanti | tā api bhikṣuṇīyo śīghra-śīghraṁ gacchanti | te dāni bhikṣū pradhāvitāḥ | tā api bhikṣuṇīyo pradhāvitāyo | tahiṁ dāni yā bhikṣuṇīyo taruṇīyo balavantīyo tāhi te bhikṣū anujavitāḥ | yā taṁhi jarā-durbalāyo vyādhi-durbalāyo prakṛti-sukumārāyo tāyo ce ehi muṣitāḥ paripiṭṭitāś ca | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | yāvad bhagavān āha | evaṁ ca nāma tave tiro-rājyan tiro-janapadaṁ a-sārthikā prakramatha | tena hi na kṣamati tiro-rājyāṁ tiro-janapadam a-sārthikā cārikāṁ prakramituṁ | yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī tiro-rājyaṁ tiro-janapadaṁ a-sārthikā cārikāṁ prakrameya pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā |
  • tiro-rājyan ti para-rājyaṁ |
  • tiro-janapadan ti para-janapadaṁ |
  • a-sārthikā ti sālo nāma gṛhi sārtho vā pravrajita-sārtho vā śakaṭa-sārtho vā paryeṣitavyo |
  • cārikā ti anyatra prakramati |

pācattikaṁ yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

sā eṣā bhikṣuṇī a-sārthikā cārikāṁ prakramati | yadā mārgo ni-stīrṇo bhavati pācattikaṁ | atha dāni sārthe ṇa sārdhaṁ gacchanti | samaṁ prasthitāḥ viṣamaṁ praviśanti vinayātikramam āsādayanti | viṣamaṁ prasthitāḥ samaṁ praviśanti vinayātikramam āsādayanti | samaṁ prasthitāḥ samaṁ praviśanti an-āpattiḥ | viṣamaṁ prasthitāḥ viṣamaṁ praviśanti pācattikam āsādayanti |

bhikṣur api a-sārthiko sa-bhayaṁ sa-prati-bhayaṁ sāśaṅkasammataṁ mārga pratipadyati vinayātikramam āsādayati | tena bhagāvan āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī tiro-rājyan tiro-janapadam a-sārthikā cārikāṁ prakrameya pācattikaṁ || grā ||