pācattika-dharma 119

udyānaṁ

Origin story

bhagavān śrāvastīyaṁ viharati | bhikṣuṇīyo dāni strībhiḥ saha udyāna-bhūmiṁ nirgatāḥ | striyo khādanti ca pibanti ca | tatra bhikṣuṇyaḥ strī-veṣeṇa caṁkramanti ārāma-gṛhakāni vana-gṛhakāni citra-gṛhakāni nīr-īkṣantīyo | tāyo dāni gūḍhe pradeśe puruṣehi viheṭhitāḥ | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | yāvad bhagavān āha |

Ruling

anto-rājyaṁ kaṁ pi ca bhavati anto-rāṣṭraṁ | tatra ca bhikṣuṇī ārāma-gṛhakāni vā vana-gṛhakāni vā citra-gṛhakāni vā darśanāya gacchet pācattikaṁ |

Definitions

  • anto-rājyaṁ kaṁpi bhavatī ti sva-rājyaṁ |
  • anto-rāṣṭrakam apī ti sva-rāṣṭraṁ |
  • tatra ca bhikṣuṇī ārāma-gṛhakānī ti ete dāni bhavanti | caṁpakārāmā vā panasārāmā vā atimuktakārāmā vā |
  • vana-gṛhakānīti ete bhavan ti | nyagrodha-vanā vā drākṣā-vanā vā kadalī-vanā vā dāḍima-vanā vā mātuluṅga-vanā vā |
  • citra-gṛhakānī ti ete bhavanti sabhā vā kūṭāgārā vā |
  • darśanāya gacched iti prekṣaṇāya |

pācattikaṁ | yāvat prājñaptiḥ |

Permutations

na kṣamati ārāma-gṛhaṁ vā vana-gṛhaṁ vā citra-gṛhaṁ vā darśanāya gantuṁ | gacchati vinayātikramam āsādayati | yadāgatā bhavati tadā pācattikam āsādayati | atha dāni tatraiva strībhiḥ saha caṁcūryate an-āpattiḥ | bhikṣur api ārāma-gṛhaṁ vā vana-gṛhaṁ vā citra-gṛhaṁ vā darśanāya gacchati yatra kāmopabhoginaḥ krīḍanti vinayātikramam āsādayati | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

anto-rājyaṁ kaṁpi ca bhavati anto-rāṣṭraṁ pi | tatra ca bhikṣuṇī ārāma-gṛhakāni vā vana-gṛhakāni vā citra-gṛhakāni vā darśanāya gacchet pācattikaṁ || 8 ||