pācattika-dharma 120

raho

Origin story

bhagavān vaiśālīyam viharati | sujātā nāma bhikṣuṇī āyuṣmato udāyiṣya purāṇa-dvitīyā | tāya dāni tasya dūtotena preṣito | ehi tvaṁ mama oheyyaka-vāro bhaviṣyati | sahitakā āsiṣyāmaḥ | yadā tāyo bhikṣuṇīyo gocaraṁ praviṣṭāḥ tadāyuṣmān udāyī kālasyaiva nivāsayitvā prāvaritvā pātra-cīvaram ādāya tahiṁ praviṣṭo | te dāni vihārasya paścāt vastuke ambarīyakeṇa niṣaṇṇā rakta-cittā karmaṇyenāṅgajātena anyamanyasya aṅgajātāni nidhyāyattā āsanti | aparā dāni bhikṣuṇī mahallikā uccārakarmāya vā prasrāva-karmāya vā paścād vastukaṁ gatā | tāya dṛṣṭo | sā dāni vrīḍitā pratyosakkitā | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | peyālaṁ | yāvad āma bhagavan | bhagavān āha | duṣkṛtan te sujātike yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī bhikṣuṇā sārdhaṁ ekā ekena raho niṣadyāṁ kalpayet pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā |
  • ekā ekene ti sā ca bhavati anyo ca tatra bhoti | supto matto un-mattotkṣipta-citto vedanā-bhinno uttāna-śayyāko a-mānuṣo tiryagyonigato | evam apy eṣā ekā ekena |
  • raho ti mitho |
  • niṣadyāṁ kalpayati sahitakā āseyuḥ |

pācattikaṁ | peyālaṁ | yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

sā eṣā bhikṣuṇī bhikṣuṇā sārdhaṁ sakṛn nisaṇṇā divasam pi niṣīdati ekaṁ pācattikam āsādayati | atha dāni puno puno ucchati ca niṣīdati ca tattikā pācattikam āsādayati | atha dāni dve janā bhavanti eko vihāraṁ praviśati kasyacid arthāya bhikṣuṇīya śīghram utthihitavyaṁ | nāpi dāni sahasrām ājāneya māṁ eṣā viheṭhayitu-kāmā ti | atha khu pratisaṁveditavyaṁ | utthāsyāmy ahaṁ | āha | kasyārthāya | vaktavyaṁ | ekāye ekena sthātuṁ | so eṣo ūna-sapta-varṣo cellako bhavati | so āsādanāya na mocanāya kettāvatā antareṇāpattir bhavati | yenāntareṇānabhisaṁskṛtā bhikṣā dīyate | atha dāni ākīrṇa-jana-manuṣyo bhikṣuṇī upāśrayo bhavati niṣkramanti ca praviśanti ca sthapati-vardhaki-citra-karāḥ kiñcāpi tehi kalpiya-kārehi āsati an-āpattiḥ | atha dāni rathyāmukhaṁ dvāraṁ bhavati a-vīciḥ striyo ca puruṣā ca gacchanti a-kiñcāpi tehi kalpiya-kārehi āsati an-āpattiḥ | atha dāni antarāvīciḥ chinnā bhavati pācattikaṁ | kalpiya-kāro pravalāyati acchaṭikāya bodhayitavyo | atha dāni dve bhūmake kalpiya-kāro tiṣṭhati trayāṇām anyatamānyataraṁ paśyaty an-āpattiḥ | tatra vāyo vā vemāntareṇa trayāṇām anyatamānyataraṁ paśyaty an-āpattiḥ | asti darśanopavicāro na śramaṇopavicāro | asti śramaṇopavicāro na darśanopivicāro | asti darśanopavicāro ca śramaṇopavicāro ca | asti naiva darśanopavicāro na śramaṇopa-vicāraḥ | kin ti dāni asti darśanopavicāro na śramaṇopavicāraḥ | prākṛtena cakṣuṣā paśyati bhikṣur eṣo āsati bhikṣuṇī veti no tu prākṛtena śrotreṇa tayor āyaṁ śṛṇoti | evaṁ catuṣko yojayitavyaḥ | yāvad eṣā āpattiḥ | grāme vāraṇye vā rātrau vā divā vā channe vā abhyavakaśe vā ekasya na mahājane santike na dūre | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī bhikṣuṇā sārdhaṁ ekā ekena raho niṣadyāṁ kalpayet pācattikaṁ || 0 ||