pācattika-dharma 135

varṣāvustā

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | bhikṣuṇīyo dāni śrāvastīyaṁ varṣoṣitāḥ vaiśālīm āgatāḥ | tāyo bhadrāye kāpileyīye jñāti-kulaṁ praviṣṭāḥ | tā striyo āhaṁsuḥ | kahiṁ āryamiśrikā varṣoṣitāḥ | tā dān āhaṁsuḥ | śrāvastīyaṁ | āhaṁsuḥ | kīdṛśī śrāvastī | āhaṁsuḥ | idṛśī ca idṛśī ca evam ārāma-ramaṇīyā | evaṁ | jeta-vanaṁ | evaṁ gandhakuṭī | evam bhagavān viharati | evam ārya-miśrikā śāriputra-maudgalyāyanāḥ | yadi pravrajyā eṣā pravrajyā iyaṁ punar asmākam ārya-dhītā ihaiva jātā | ihaiva samvṛddhā | naiva kahiṁci gacchati kūpa-maṇḍūka iva tiṣṭhati a-niḥkramā | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | yāvad bhagavān āha | tena hi varṣā-vustāyā bhikṣuṇīya cārikā prakramitavyā | yāvad bhagavān āha |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī varṣā-vustā cārikāṁ na prakrameya pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā |
  • varṣoṣite ti vārṣikāṁ trayo māsān cārikāṁ
  • na prakrameyā ti antamasato grāmāntaraṁ pi vā

pācattikaṁ yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

sā eṣā bhikṣuṇī evaṁ rātraṁ pi prakramati pācattikaṁ | atha dāni jarā-durbalā vā vyādhi-durbalā vā bhoti na pratibalā gantuṁ kiñcāpi gacchati an-āpattiḥ | bhikṣur api varṣā-vusto cārikāṁ na prakramati vinayātikramam āsādayati | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī varṣā-vustā cārikāṁ na prakrameya pācattikaṁ || ṇka ||