pācattika-dharma 136

udvaheya

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | sthūla-nandāya bhikṣuṇīya jetā bhikṣuṇī rājagṛhaṁ gacchamānī nivāritā | ihāryāya varṣā vasitavyā tāya sā kulehi samvarṇitā | āryā jetā bhadrikā guṇavatī anubaddhā tā saṁvṛtā ca | etāya adhikāraṁ karotha sā dāni kulāni upasaṁkramati prāsādikena atikrāntena pratikrāntena avalokitena vyavalokitena sammiñjita-prasāritena saṁghāṭī-pātra-cīvara-dhāraṇena anubaddhā an-unnaḍā a-capalā a-mukharā a-prakīrṇa-vācā | prāsādikā ti prasannā deva-manuṣyāḥ | te taṁhi kārāṁ kurvanti | pratyālapanti pratyutthihenti nimantrayanti pātreṇa cīvareṇa glāna-pratyaya-bhaiṣajya pariṣkārehi | sthūlanandā bhikṣuṇi an-ākalpa-saṁpannā an-īryāpatha-sampannā omalina-malinehi cīvarehi pāṭita-vipāṭitehi vaḍḍa-ḍiṅgara-puṣṭālaṁbehi stanehi vaḍḍhehi sphicakehi uddhatā unnaḍā capalā mukharā prakīrṇavācā | te tasyā na gauravaṁ kurvanti na nimantrayanti | sā dāni tāṁ udvahati kāyena vācā | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | yāvad bhagavān āha | śabdāpayatha nandāṁ sā dāni śabdāpitā tad eva sarvaṁ pṛcchīyatīti yāvad āma bhagavan | bhagavān āha duṣkṛtaṁ te nande yāvat |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī bhikṣuṇīm evam uktvā ihārye varṣaṁ vasitavyaṁ ity uktvā paścād udvaheya vā udvahāpeya vā pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā |
  • bhikṣuṇīm evam vade ihārye varṣāṁ vasitavyam iti trayo māsāṁ uktveti nivārayitvā paścād udvaheya vā ti kāyena vā vācā vā svayaṁ udvahati |
  • udvāhāpeya vā ti pareṇa kāyena vā vācāya

pācattikaṁ | yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

na kṣamati nivārayitvā paścād udvahituṁ atha bhavati śithilikā vā bāhulikā vā a-śikṣā-kāmā vā kalaha-kārikā vā paśyati yadīha vaśiṣyati āśrayam utpādayiṣyatīti | kiñcāpi udvahati an-āpattiḥ | sā eṣā bhikṣuṇī bhikṣuṇīm udvahati pācattikaṁ | śrāmaṇerīm vā śikṣamāṇāṁ vā udvahati vinayātikramaḥ | antamasato gṛhiṇī pi udvahati samvara-gāmī-vinayātikramam āsādayati |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī yevam vaditvā ihārye varṣam vasitavyan ti uktvā paścād udvaheya vā udvahāpeya vā pācattikaṁ || tṛ ||