pācattika-dharma 137

pūrvopagataṁ

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | atha kālī nāma bhikṣuṇī | sā upagacchati | tā kālaṁ grāmāntaraṁ gatā | sā bhikṣuṇīhi upagatāhi āgatā | tatra ca bhikṣuṇīhi vihāroddeśaḥ śayanāsanoddeśaḥ kṛtaḥ | sā dān āha | ārye mahyaṁ vihāraṁ detha | sā vihāraṁ na labhati | āhaṁsuḥ | kahiṁ āryā varṣopanāyikā kālaṅ gatā | sā kalahaṁ karoti | aparā dāni bhikṣuṇī yogācārā | sā dān āha | ārye ayaṁ mama vihāro | atra mañcakaṁ praveśehi sahitikā vasiṣyāmaḥ | tayā tahiṁ mañcako praveśito | sā kāṣṭha-khaṇḍā ti yatra śākhāni praveśayati | sā dān āha | ārye mā vihāre ovilayaṁ karehi | sā dān āha | bhadrāyaṇi kin tvayā vihāro kṛto kim vikrīto | sāṁghiko vihāro kim arthaṁ na praveśayiṣyam | sā udvahati kāyenāpi vācāye pi | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | yāvat śabdāpayatha kāliṁ sā dāni śabdāpitā | etad eva sarvaṁ pṛcchīyati | yāvad āma bhagavan | bhagavān āha | duṣkṛtaṁ te kāli |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī jānantī bhikṣuṇīṁ pūrvopagatāṁ paścād āgatvā udvaheya vā udvahāpeya vā kāyena vā vācāya vā pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā |
  • jānantī ti svayaṁ vā jāneya parato vā śruṇeya |
  • bhikṣuṇīm pūrvopagatām iti purimikāyāṁ varṣopanāyikāyāṁ |
  • paścād āgatve ti paścimikāyāṁ |
  • udvaheya vā ti svayaṁ |
  • udvahāpeya | vā ti pareṇa kāyeṇa vā vācā vā

pācattikaṁ yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

sā eṣā bhikṣuṇīm udvahati pācattikaṁ | śrāmaṇerīm vā śikṣamāṇām vā udvahati deśanā-gāmi-vinayātikramam āsādayati | antamasato gṛhiṇīṁ pi udvahati samvara-gāmi-vinayātikramaḥ | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī jānantī bhikṣuṇīṁ pūrvopagatāṁ paścād āgatvā udvaheya vā udvahāpeya vā kāyena vā vācā vā pācattikaṁ || phu ||