pācattika-dharma 72

śramaṇa-cīvaraṁ

Origin story

bhagavān śrāvastīyaṁ viharati | rāṣṭrapālā bhāgineya | yasyārthotpatti vistareṇa kartavyā |

eṣā evārthotpattiḥ | bhagavān śrāvastīyam viharati | gartodaro ca gartodara-mātā ca gartodara-pitā ca āgarasyānāgariyaṁ pravrajitāḥ | gartodara-pitā gartodaramātā ca śākyehi pravrajitā gartodaro tīrthikehi | so dāni hasta-kambalena prāvṛto śītena khaṇakhaṇāyanto danta-vīṇikāṁ vādayanto vihāram āgato | sneha-carito mātṛgrāmo | so dān āha | putra gartodara śīta kito si | so dān āha | āma | tāya tasya uttarāsaṅgo surabho suphoṣito dinno prāvaraṇāya | so dāni prāvaritvā pānāgāraṁ gatvā pibanto āsati | jano dani ojjhāyati kim eṣāṁ mithyā-dṛṣṭikānāṁ vinipatitānāṁ yāna-gardabhānāṁ surā-bhrastāṣṭānāṁ ṛṣidhvajanena dinnena bhikṣuṇīhi śrutaṁ | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | peyālaṁ | yāvad bhagavān āha | śabdāpayatha gartodara-mātāṁ | sā dāni śabdāpitā | tad eva sarvaṁ | bhagavān vistareṇa pṛcchati | yāvad ām bhagavan | bhagavān āha duṣkṛtaṁ te gartodara-māte | tena hi na kṣamati āgārikasya vā parivrājakasya vā sva-hastaṁ śramaṇa-cīvaraṁ dātuṁ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṁ gautamīm āmantrayati | peyālaṁ yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī āgārikasya vā parivrājakasya vā sva-hastaṁ pramāṇa-cīvaraṁ dadyāt pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā |
  • āgārikasye ti gṛhiṇaḥ | parivrājakasyeti gautama-jaṭilaka-paryantaṁ kṛtvā |
  • sva-hastan ti hastena hastaṁ |
  • śramaṇa-cīvaran ti ṛṣi-dhvajaṁ |

dadyāt pācattikaṁ yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

na kṣamati āgārikasya vā parivrājakasya vā sva-hastaṁ śramaṇa-cīvaraṁ dātuṁ | atha dāni bhikṣuṇī bhavati kṛta-puṇyā striyo dāni maṅgalārthāya dārakasya dārikāye vā kāṣāya-khaṇḍaṁ yācanti | na kṣamati sva-hastaṁ dātuṁ kalpiya-kārikāya dātavyaṁ | bhikṣur api āgārikasya vā parivrājakasya vā sva-hastaṁ śramaṇa-cīvaraṁ deti vinayātikramam āsādayati | atha dāni bhikṣuḥ kṛtapuṇyo bhavati yāvat kalpiya-kārakeṇa dātavyaṁ | na kṣamati mahāntaṁ paṭaṁ dātuṁ | atha khu potti-khaṇḍaṁ dātavyaṁ | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī āgārikasya vā parivrājakasya vā sva-hastaṁ śramaṇa-cīvaraṁ dadyāt pācattikaṁ |