pācattika-dharma 77

cīvara-pārihārikaṁ

Origin story

bhagavān śrāvastīyaṁ viharati | tā dāni bhikṣuṇīyo sāntararottareṇa prāvṛtā bhagavato pāda-vandikā āgatā tāsāṁ nirgatānāṁ agni-dāha utpannaḥ | tāsāṁ dagdhāni cīvarāṇi | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | peyālaṁ | yāvad āma bhagavan | bhagavān āha | etaṁ va ta dāni yūyaṁ pārihārikaṁ cīvaraṁ na pariharatha | tena hi pārihārikaṁ cīvaraṁ pariharitavyaṁ |

eṣā yevārthotpattiḥ | bhagavān śrāvastīyaṁ viharati | tā dāni bhikṣuṇīyo śākīya-kanyāyo ca malla-kanyāyo ca kolita-kanyāyo ca sukumāra-pravrajitā ca | bhārikāṁ saṁghāṭiṁ pariharantīyo kilamyantī | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | peyālaṁ | yāvad bhagavān āha | tena hi anujānāmi glānāye | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṁ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami | peyālaṁ | yāvat |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī a-gilānā pārihārikaṁ cīvaraṁ na pariharati pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā |
  • pārihārikaṁ cīvaran ti saṁghāṭī yāvat daka-śāṭikā |
  • pariharanra ti yena gaccheya tahiṁ netavyā |
  • a-gilānā ti pratyuddhṛtaṁ padaṁ bhagavatā an-āpattiḥ gilānāya |

Permutations

sā eṣā bhikṣuṇī a-gilānā pārihārikaṁ cīvaraṁ na pariharati pācattikam āsādayati | atha dāni cetiyaṁ vandati caṁkramati vā anto sīmam vā gacchati an-āpattiḥ | bhikṣur api pārihārikaṁ cīvaraṁ na pariharati vinayātikramam āsādayati | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī a-gilānā pārihārikaṁ cīvaraṁ na pariharati pācattikaṁ |